Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2008

Konkurs "Ocali? od zapomnienia moj? ma?? Ojczyzn?" 


Zapraszamy do udzia?u w konkursie na dzie?o literackie i prac? historyczn? pt. „Ocali? od zapomnienia moj? ma?? Ojczyzn?” organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska woj. podkarpackie „Nasza Wola”, Szko?? Podstawow? im. Stefana Kard. Wyszy?skiego oraz Bibliotek? Publiczn? w Woli Rafa?owskiej. G?ównym celem jest zebranie informacji o dawnych czasach, które odchodz? bezpowrotnie w zapomnienie, upowszechnienie tej wiedzy w?ród m?odego pokolenia, piel?gnowanie mowy ojczystej. Serdecznie zapraszamy do udzia?u dzieci, m?odzie? a szczególnie osoby starsze. Najlepsze prace zostan? nagrodzone. Termin zg?osze? up?ywa 31 sierpnia 2008 r.

Szczegó?owy regulamin oraz dodatkowe informacje mo?na otrzyma? w Bibliotece Publicznej w Woli Rafa?owskiej, pod tel. (017) 22-96-455 oraz drog? e-mail: szajnad@gmail.com 

 

Danuta Szajna