Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2009Turniej pi?karski o Puchar Wójta W dniach od 19 lipca 2009 roku do 26 lipca 2009 roku na boisku sportowym w Chmielniku odbywa?y si? rozgrywki pi?karskie o Puchar Wójta Gminy Chmielnik. Wi?cej ...


W dniach od 19 lipca 2009 roku do 26 lipca 2009 roku na boisku sportowym w Chmielniku odbywa?y si? rozgrywki pi?karskie o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.

Do turnieju zg?osi?y si? 4 dru?yny:

  1. B??dowa Tyczy?ska,
  2. Chmielnik,
  3. Wola Rafa?owska,
  4. Zabratówka.

W drodze losowania wy?onione zosta?y pary do rozegrania spotka? eliminacyjnych. W pierwszej rundzie turnieju, rozegranej w dniu 19.07.2009 r. uzyskano rezultaty:

  1. Zabratówka – Wola Rafa?owska – 2:8
  2. Chmielnik – B??dowa Tyczy?ska – 7:0

W finale rozgrywek zagrano systemem: zwyci?zcy meczów pierwszej rundy o 1 miejsce w turnieju a przegrani o 3 miejsce w turnieju.

Fina? rozgrywek odby? si? w dniu 26.07.2009 r. w Chmielniku i uzyskano wyniki:

Mecz o 3 miejsce - Zabratówka – B??dowa Tyczy?ska – 5:4

Mecz o 1 miejsce - Wola Rafa?owska – Chmielnik – 4:3

W ca?ym turnieju zwyci??y?a dru?yna Woli Rafa?owskej.

Zwyci?zcy turnieju w nagrod? otrzymali Puchar Wójta Gminy Chmielnik wraz z pami?tkowym dyplomem oraz bon na zakup potrzebnego sprz?tu sportowego.

Puchar zosta? wr?czony uroczy?cie zawodnikom przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada po zako?czeniu turnieju.

Dru?yny które wywalczy?y kolejno 2, 3 i 4 miejsce równie? otrzyma?y puchary, dyplomy oraz bony na zakup sprz?tu sportowego.

Wszystkich zawodnikom serdecznie dzi?kujemy za udzia? w rozgrywkach, za zaanga?owanie i sportow? rywalizacj? a kibicom za liczny udzia? na meczach i aktywne dopingowanie swoich dru?yn.

 

Adam Tereszkiewicz