Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2011

Ocalmy od zapomnienia 


Czas p?ynie szybko…

W niepami?? odchodz? ludzie, wydarzenia, zmieniaj? si? miejsca…

Gdy si?gamy pami?ci? wstecz, okazuje si?, ?e coraz wi?cej tam luk, bia?ych plam. A tak bardzo chcieliby?my pami?ta?… Niestety …

Dlatego tak wa?ne jest, aby ocali? od zapomnienia te chwile ulotne jak motyle, tych ludzi, którzy uczynili dla nas tyle dobra, te miejsca, które nowa cywilizacja zmienia.

Prawdziwe skarby tkwi? w naszych mamach, tatach, babciach, dziadkach. Ile? opowie?ci o czasach im wspó?czesnych s?yszeli?my. Ile? z nich budzi nasze zdziwienie. ?al by?oby, aby wraz z tymi lud?mi odesz?a w mroki niepami?ci nasza historia, to, co by?o dla nich wa?ne, o co walczyli, zabiegali, co stanowi?o ich codzienno??.

Dlatego te? zach?camy wszystkich do spisywania wspomnie? o naszej miejscowo?ci, o ludziach i miejscach. Mo?e wspólnie uda nam si? „zatrzyma?” czas?

Spisane i podpisane opowie?ci prosimy dostarczy? osobi?cie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku w godzinach jej pracy lub drog? elektroniczn? na adres gbpchmielnik@op.pl.

Mamy nadziej?, ?e ze zgromadzonych prac stworzymy zbiorek wspomnie?.

Agata Litwin-?lemp