Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2011

Programu Pomocy ?ywno?ciowej "PEAD 2011" 


Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku od kilku lat w porozumieniu z Towarzystwem Przeciwdzia?ania Uzale?nieniom „TRZE?WA GMINA” w Chmielniku zajmuje si? rozprowadzaniem ?ywno?ci otrzymanej z Podkarpackiego Banku ?ywno?ci w ramach Programu Pomocy ?ywno?ciowej „PEAD 2011”.

W bie??cym roku trzykrotnie by?y przekazane produkty spo?ywcze.

??cznie rozprowadzono 59 481,14 kg o warto?ci 118 280,60 z?.

W?ród artyku?ów spo?ywczych by?y: m?ka, makaron, ry?, kasza: manna, gryczana, j?czmienna z warzywami, j?czmienna z gulaszem, p?atki kukurydziane, musli, makaron z gulaszem, krupnik, kawa zbo?owa instant, herbatniki, chleb chrupki ?ytni, zupa pomidorowa z ry?em, ser ?ó?ty, ser topiony, mleko, s?odycze, budy? oraz napoje.

Ogó?em z tej pomocy skorzysta?o 779 osób z 217 rodzin.

Gra?yna Ruman