Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2013

Z naszych wspomnie? 


Pragn? podzieli? si? wra?eniami z pobytu na wakacyjnych warsztatach integracyjnych w Ustrzykach Dolnych wspó?finansowanym ze ?rodków PEFRON-u.

Z naszego Stowarzyszenia by?o troje dzieci: Bartek, Pawe?, Madzia wraz z opiekunami. W ramach projektu by?y:

  • warsztaty terapeutyczne: malowanie na desce, szkle, malowanie na p?ótnie, rze?ba, wyroby ze skóry, lepienie garnków,
  • codziennie dwie godziny na basenie,
  • dwie wycieczki krajoznawcze po Bieszczadach.

By?o bardzo mi?o, wszyscy si? zaprzyja?nili?my.

Bartek uczestniczy? jeszcze w jednym projekcie zorganizowanym przez Powiatowe Stowarzyszenie Osób Niepe?nosprawnych pt. "Spróbuj si? w to wkr?ci?" – Nording Working – chodzenie z kijkami w Ulanowie.

Atrakcje to sp?yw galarami po Sanie, zwiedzanie bazyliki w Le?ajsku i Muzeum Wikliniarstwa w Rudniku, Sandomierz, Tarnobrzeg.

By?a to grupa od 10 lat wzwy?.

Oba projekty by?y bardzo dobrze przygotowane. Dzi?kuj?.

Mama Bartka