Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2014

Informacja o zmianie wysoko?ci ?wiadczenia piel?gnacyjnego 


Dnia 1 maja 2014 roku wesz?a w ?ycie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 559), zgodnie z któr? od dnia 1 maja 2014 roku ulega zmianie wysoko?? ?wiadczenia piel?gnacyjnego i przys?ugiwa? b?dzie w nast?puj?cych kwotach:

  • okresie od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – w wysoko?ci 800,00 z? miesi?cznie,
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – w wysoko?ci 1 200,00 z? miesi?cznie,
  • od dnia 1 stycznia 2016 roku – w wysoko?ci 1 300,00 z? miesi?cznie.

Maria Sroka