Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2014

?wietlica Socjoterapeutyczna 


Witamy Czytelników ”Wie?ci Gminnej” po d?u?szej przerwie. Naszym zwyczajem sta?o si? opisywanie ró?nych zdarze? maj?cych miejsce w naszej ?wietlicy, dlatego i tym razem przedstawimy krótko w jakich zaj?ciach brali?my udzia?.

Sezon truskawkowy w pe?ni, wi?c w naszej kuchni te? królowa?y te smaczne owoce w postaci koktajli i ciast. Zaj?cia kulinarne „pysznie” si? uda?y.

Uczestnicz?c w zaj?ciach plastyczno-technicznych rozwijali?my pasj? malowania na szkle, a motywem przewodnim by?y wiosenne kwiaty i ró?any ogród. Bliskie nam by?y równie? takie techniki plastyczne jak: malowanie farbami akrylowymi, akwarelami, pastelami olejnymi i suchymi.

Podczas zaj?? krawieckich nauczyli?my si? szy? r?cznie pi?kne ozdoby do w?osów na bazie metalowych wsuwek z kolorowego tiulu, organtyny i koronek przetykanych cyrkoniami i pere?kami.

Na Dzie? Matki wykonali?my dla naszych kochanych mam urocze krepinowe ró?e i laurki z g??bi serca p?yn?cymi ?yczeniami.

Z racji, ?e wakacje tu? tu? chcieliby?my zaprosi? na „Pó?koloni? 2014”. ?wietlica podczas wakacji otwarta b?dzie w godzinach 10:30 – 16:30.

Do zobaczenia.

Wychowankowie i Wychowawca
?wietlicy Socjoterapeutycznej