Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 4/2014

Wigilia dla samotnych 


„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

C. K. Norwid

 

Słowa poety podkreślają wagę tego, że to w Polsce właśnie zwyczaj łamania się opłatkiem jest wciąż żywy i jakże ważny dla nas katolików. Opłatek symbolizuje chleb, a łamiąc się nim dzielimy się chlebem na znak życzliwości. Zwyczaj ten swoimi korzeniami sięga do czasów apostolskich w historii Kościoła. Wtedy to pierwsi chrześcijanie zbierali się na braterskich wieczerzach miłości zwanych agapami. Agapa połączona z Eucharystią miała podwójne znaczenie: relacji z Bogiem i relacji z braćmi w Jezusie Chrystusie. W ciągu I wieku agapa miała charakter wspólnego posiłku w formie liturgicznej i była ściśle związana z tajemnicą Ostatniej Wieczerzy. Wierni przynosili chleb do Kościoła, składali go na ołtarzu, jedna część tego chleba po poświęceniu przemieniała się w Ciało Chrystusowe, drugą część zwaną po grecku „eulogią” rozdawano tym, którzy z niewiadomych przyczyn nie mogli uczestniczyć w celebracji Najświętszej Ofiary. Eulogie miały podkreślać uwielbienie Boga, a także miłość i jedność wśród jego wyznawców oraz podtrzymywać ich trwanie w wierze. Te cechy przejął opłatek wigilijny, jednoczący w życzliwości wszystkich, którzy dzieląc się nim przebaczają sobie urazy, zaprzestają gniewów i postanawiają żyć w miłości i zgodzie. To w wigilię Bożego Narodzenia wciąż na nowo w naszej ojczyźnie poprzez biały opłatek odnawiamy zwyczaj wzajemnego poświęcenie się jednych drugim oraz uczymy, że nawet ostatnim kawałkiem chleba należy podzielić się z bliźnim.


Czyniąc tradycji zadość już po raz dziewiąty w naszej gminie miała miejsce wspólna wigilia przygotowywana z myślą o wszystkich, którzy czują się samotni i ten szczególny czas Bożego Narodzenia chcą uczcić w liczniejszym gronie, w ciepłej atmosferze, przy wtórze kolęd. Organizatorami są Wójt Gminy Chmielnik, Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku. Tegoroczna uroczystość odbyła się w domu ludowym w Zabratówce. W samo południe, gdy zebrani usiedli w blasku choinki przy stołach nakrytych białymi obrusami, na których zapłonęło betlejemskie światło przyniesione przez harcerzy Zespołu Szkół w Chmielniku, salę wypełniły dźwięki kolęd śpiewanych i granych przez uczniów szkoły muzycznej Pro Musica. Tajemnicę Narodzenia Pańskiego przybliżyli zebranym w czasie odgrywanych jasełek i recytowanych wierszy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce. Całości oprawy artystycznej dopełniły kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego „Ósemka” z Zabratówki. Po takim wstępie przyszedł czas na odczytanie fragmentu Pisma Świętego i podzielenie się opłatkiem. Życzenia z serca płynące, którymi obdarzali się zgromadzeni przy tym świątecznym stole wywoływały uśmiech i wzruszenie. Po takiej duchowej uczcie nastała pora na wigilijne polskie potrawy. Na stole pojawił się chleb, barszcz z grzybami, ziemniaki, kapusta z grochem, fasola, pierogi, pamuła, kompot, ciasto i najważniejsza na wigilijnym stole – ryba, symbol chrześcijaństwa. Potrawy przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Stowarzyszenie Nasza Wola, bibliotekarki i pracownicy GOPS. Upominki dla gości wykonali wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej w Chmielniku. Swój udział w organizacji tej uroczystości mieli także przewodnicząca Rady Gminy i sołtys wsi Zabratówka. Wigilię zakończyło wspólne kolędowanie zebranych.

Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku składają podziękowanie na ręce licznie przybyłych gości i wszystkich osób, które swoim wkładem pracy i zaangażowaniem wspomogły w przygotowaniu tego wydarzenia.

 

Irena Szczypek
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku