Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2018

Wszystko zacz??o si? od spaceru z Marysi? 


Wszystko zacz??o si? od spaceru z Marysi?. Gada?y?my o ulubionych piosenkach, próbowa?y?my nuci? melodie, które obie zna?y?my. W pewnym momencie powiedzia?am: „Wiesz, fajnie by by?o co? razem w pi?? - ja, ty, Julka, Daria i Milena- za?piewa?, nagra? do tego teledysk, a potem wrzuci? w Internet.” Przyjació?ka powiedzia?a, ?e owszem, mog?aby to by? ?wietna zabawa.

Nast?pnego dnia w szkole Marysia opowiada: Nie uwierzysz! Posz?am do domu i nic nie mówi?am mamie, a ona mi mówi, ?e jest projekt na eTwinning – trzeba za?piewa? jak?? angloj?zyczn? piosenk? i potem udost?pni?!

Opowiadam o tym dziewczynom. Decyzja krótka – wchodzimy w to!

Pocz?tkowo my?la?am, ?e najgorzej b?dzie wybra? piosenk?, ale okazuje si?, ?e na szcz??cie wszystko jest ju? ustawione - nadchodzi Bo?e Narodzenie, wi?c ?piewamy „Mary did you know?” Pentatonixa. Do??czaj? jeszcze dziewczyny z mojej klasy. Maks b?dzie akompaniowa? na gitarze.

Po kilku próbach nasza paczka dobrze wspó?dzia?a z reszt? dziewczyn i Maksem. Zmieniamy pocz?tkow? wersj? „Solówki ?piewa Daria, Milena i Marysia a reszta robi za chórek” na „?piewaj? wszyscy, a najtrudniejsze partie Marysia i Milena”.

Dwa tygodnie ?wicze?. Pora nagrywa?. Idzie dobrze, ale Marysia i Milena s? niezadowolone z efektów swojej pracy. Zaczyna mi si? udziela?. W?a?ciwie nigdy nie ?piewa?am dobrze… Docenia nas pan od matmy, który operuj?c sprz?tem do nagrywania mówi: „Dziewczyny ?wietnie ?piewaj?. Maj? prawdziwy talent”. To ostateczne dodaje nam skrzyde?.

Szkolna Wigilia. Teledysk zmontowany. Jeste?my z siebie dumne.

Jadwiga Strzelec