Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2019

Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2019 r. 


W dniach od 7 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r. na boisku sportowym w Chmielniku odb?d? si? coroczne rozgrywki pi?karskie o „Puchar Wójta Gminy Chmielnik”.

W Turnieju zagraj? dru?yny reprezentuj?ce wsie z terenu naszej Gminy tj.

  1. B??dowa Tyczy?ska,
  2. Chmielnik,
  3. Wola Rafa?owska,
  4. Zabratówka.
    oraz dru?yna dodatkowa Chmielnik OLDBOJE.

W dniu 7 czerwca br. odby?o si? publiczne losowanie par dru?yn wyst?puj?cych w Turnieju i w jego wyniku w dniu 7 lipca 2019 r. zostanie rozegrany mecz eliminacyjny:

CHMIELNIK GALICJA – CHMIELNIK OLDBOJE 
- godz. 15.00.

Nast?pnie w dniu 21 lipca 2019 r. zaplanowane s? do rozegrania mecze w ramach pierwszej rudny Turnieju, w których zagraj? dru?yny:

ZABRATÓWKA – WOLA RAFA?OWSKA
- godz. 14.00.

B??DOWA TYCZY?SKA – ZWYCI?ZCA MECZU ELIMINACYJNEGO
- godz. 15.30.

W finale rozgrywek tj. 28 lipca 2019 r. wyst?pi? pary dru?yn wy?onione w systemie:

  1. zwyci?zcy meczów pierwszej rundy zagraj? o pierwsze miejsce w turnieju – godz. 15.30.
  2. przegrani meczów pierwszej rundy zagraj? o trzecie miejsce w turnieju – godz. 14.00.

Wszystkich kibiców pi?ki no?nej i sympatyków dru?yn zapraszamy do licznego udzia?u na meczach oraz do aktywnego i kulturalnego dopingowania swoich zawodników.

Adam Tereszkiewicz