Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2021W Szkole Podstawowej nr 3 im. ?w. M.M. Kolbego w Chmielniku….. 


 

W bie??cym roku szkolnym, uczniowie naszej szko?y zostali w??czeni do ogólnopolskiej akcji ?onkile, organizowanej przez Muzeum ?ydów Polskich POLIN. W jej ramach uczniowie wys?uchali opowiada?: „Pami?? drobinek” Zofii Staneckiej oraz „Historii z pewnej ulicy” Joanny Bednarek (dla klas 1-3) jak obejrzeli filmy edukacyjne „B?d? pisa?” (dla klas 4-6) oraz „Muranów – Dzielnica Pó?nocna” (dla klas 7-8). W poprzednich latach ide? akcji by?o rozdawanie/dzielenie si? ?onkilami – symbolami pami?ci o powstaniu, jednak w obecnym czasie pandemii ta forma zosta?a ograniczona. Nasi uczniowie nawi?zali do tradycji. Jedni wykonali ?onkile z bibu?y inni odnale?li kwiaty w ogródku – podzielili si? nimi, przesy?aj?c zdj?cia kwiatów na stron? internetow?. Uczestnicz?c w akcji oddali ho?d poleg?ym bohaterom powstania w getcie warszawskim zgodnie z has?em: „??czy nas pami??”.


Irena Mi?dlar - SP3 w Chmielniku