Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2021Dzie? dziecka w ?wietlicy szkolnej Dzie? Dziecka to bardzo radosne ?wi?to dla wszystkich dzieci, takie te? by?o i dla naszych dzieci ze ?wietlicy szkolnej klas 1-3. Dzie? obfitowa? w liczne atrakcje i wspólne zabawy; przeci?ganie liny, kr?cenie kó?kiem hula-hop, gra w klasy, malowanie folii, rysowanie kred? na chodniku. Nie zabrak?o równie? malowania twarzy i modelowanie balonów. Ka?de dziecko losowa?o dla siebie niespodziank? za pomoc? kolorowych karteczek.

Po emocjonuj?cych zabawach i rozgrywkach przyszed? czas na pocz?stunek – niespodziank?, któr? mogli?my zorganizowa? dla dzieci dzi?ki ?yczliwo?ci osób. W tym miejscu pragniemy bardzo podzi?kowa? im za wielkie serce, które okazali wobec naszych dzieci. Otrzymali?my soki, napoje, wafelki, batony, ciastka i cukierki na wag?.

I cho? dzieci codziennie otrzymuj? wiele mi?o?ci i troski od nauczycieli, w tym dniu czu?y si? wyj?tkowo. U?miech nikomu nie schodzi? z twarzy. Dzie? pe?en wra?e? szybko si? sko?czy?, ale wspomnienia pozostan?.

 Irena Mi?dlar - SP3 w Chmielniku