Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021I edycja Op?atka Malta?skiego w Gminie Chmielnik Szanowni Pa?stwo!


Serdecznie zapraszamy do I edycji Op?atka Malta?skiego w Gminie Chmielnik.

Jednym z dora?nych dzia?a? Zakonu Malta?skiego w Polsce s? Op?atki Malta?skie- spotkania wigilijne dla potrzebuj?cych rodzin wielodzietnych, osób samotnych i niepe?nosprawnych. Takie ?wi?teczne spotkania organizowane s? od 2002 roku w 2021 roku obejm? 30 miast. Po raz pierwszy w Gminie Chmielnik pragniemy zorganizowa? tak? kolacj? wigilijn?, której celem jest wsparcie zarówno duchowe jak i rzeczowe zaproszonych go?ci w okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Gabriela Gajdek