zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

SESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje i remonty gminne
Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę
Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w 2009 roku
Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku

W bieżącym roku zaplanowano trzy przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach gminnych publicznych:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 108261 R Wola Rafałowska – Tomaszówka w Woli Rafałowskiej na długości 1662 m. W zakres prac ma wejść: wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążąca i ścieralna) o szerokości od 4 m do 5m, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów ściekami betonowymi, wykonanie utwardzonych poboczy, wymianę istniejących przepustów oraz wykonanie zabezpieczeń w postaci barier energochłonnych. Warto zaznaczyć, że przebudowa obejmie całą w/w drogę i będzie to główne zadanie inwestycyjne obejmujące drogi gminne w 2009 r.
  2. Remont drogi gminnej nr 108252 R klasy D Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (odcinek tzw. „Niedybrze”) na długości 1120 m. Projekt przewiduje wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążąca i ścieralna) o szerokości 3,2 m, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów korytkami betonowymi, wykonanie utwardzonych poboczy, wymianę istniejących przepustów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
  3. Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R Zabratówka – Handzlówka na długości 470 m (odcinek od końca starej nawierzchni asfaltowej w kierunku Handzlówki). Planowane prace obejmują: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego, wykonanie utwardzonych poboczy, wymiana istniejących przepustów, odmulenie rowów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
  4. W budżecie zarezerwowano również 100 tys. zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia Gminy Chmielnik i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik.
  5. W najbliższym czasie planuje się wykonanie cząstkowych remontów najbardziej zniszczonych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Prace obejmowały będą remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Zakupiono również 560 ton kruszywa w celu naprawy dróg żwirowych. Kruszywo zostanie rozdzielone pomiędzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu i maju planuje się rozwieźć i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety, z uwagi na ograniczone środki finansowe, remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.). W bieżącym roku planuje się zamówić usługi wykonywane koparką w wymiarze nieprzekraczającym 450 godzin pracy i 3000 metrów bieżących odmulonych rowów.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART