zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Planowane inwestycje na drogach w 2012 roku

Rok 2012 będzie czasem kontynuacji wzmożonych prac przy modernizacji dróg gminnych na terenie naszej gminy.

Najważniejszymi przedsięwzięciami drogowymi będą remonty dróg gminnych: Błędowa Tyczyńska – Rokitówka na odcinku 1400 m i Bucznik – Potoki (miejscowość Chmielnik) na odcinku 500 m. Realizacja inwestycji obejmuje: wykonanie robót ziemnych polegających na robotach koparkami, formowanie, zagęszczanie nasypów, oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Wykonawcy zamówienia zostaną wyłonieni w postępowaniach przetargowych w miesiącu kwietniu bieżącego roku. Na realizację obu wymienionych zadań Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W lutym złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg poscaleniowych na terenie miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka.

W ostatnim okresie rozstrzygnięto przetarg na dostawę 1100 ton kruszywa w celu naprawy dróg żwirowych. Kruszywo zostanie rozdzielone pomiędzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu i maju planuje się rozwieść i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety z uwagi na ograniczone środki finansowe remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART