zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Szanowni właściciele psów, kotów i nie tylko…

1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw zwierząt, której zapisy narzucają nowe obowiązki na gminy i na właścicieli zwierząt. Przedstawię te postanowienia, których znajomość jest szczególnie istotna dla mieszkańców naszej Gminy. Trzeba je znać i ich przestrzegać, gdyż od stycznia są one obowiązującym prawem, a jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.

Ustawa zabrania znęcania się nad zwierzętami: umyślne zranienie lub okaleczenie, znakowanie zwierząt przez wypalanie: zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia-przycinanie uszu i ogonów; bicie, używanie do pracy lub w celach sportowych i rozrywkowych zwierząt chorych, zbyt młodych czy starych; złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach, porzucenie zwierzęcia, a w szczególności kota lub psa; stosowanie okrutnych metod w hodowli zwierząt, wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu albo życiu; utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody.

Do zadań gmin należy przede wszystkim opracowanie i wdrożenie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Kolejne ważne postanowienia:

  • Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
  • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.
  • Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić Urząd Gminy w godzinach pracy urzędu (715 do 1515) lub Policję poza godzinami pracy Urzędu Gminy .
  • Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy.
  • Zabrania się: sprzedawania zwierząt domowych na targowiskach, giełdach; rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (nie dotyczy to hodowli zarejestrowanych w ogólnopolskich organizacjach związanych z hodowlą psów i kotów rasowych).
  • Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela (nie dotyczy ogrodzonego terenu prywatnego).
  • Zwierzę traktowane w sposób zły, niezgodny z zapisami Ustawy może być odebrane właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy. Koszty transportu, utrzymania, leczenia ponosi dotychczasowy właściciel zwierzęcia.

Ustawa zawiera także przepisy karne, które informują o karach za nieprzestrzeganie jej zapisów. Górna granica kary pozbawienia wolności to nawet 3 lata. Ponadto może zostać orzeczona przez sąd nawiązka w wysokości do 100 000 zł na cele związane z ochroną zwierząt.

Nowa Ustawa porządkuje wiele zaniedbanych dotychczas spraw i choć już można dostrzec w niej pewne luki, to z pewnością przyczyni się do poprawy losu zwierzaków, skłoni właścicieli do lepszego traktowania i pilnowania swoich pupili. To właściciel odpowiada za swego psa
i kota, więc powinien ponosić także koszty wynikające z niedopilnowania czworonoga, niewłaściwego jego traktowania, niesprzątania po nim. Wówczas psiaki i koty będą szczęśliwsze, właściciele spokojniejsi o ich los, Gmina czyściejsza a budżet gminy (czyli nasze wspólne pieniądze) nieobciążony kosztami za zwierzęta.

Wierzę, że mieszkańcy naszej Gminy będą dbać o swoje zwierzęta i przestrzegać ich praw.

Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART