zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Szanowni właściciele psów, kotów i nie tylko…

1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw zwierząt, której zapisy narzucają nowe obowiązki na gminy i na właścicieli zwierząt. Przedstawię te postanowienia, których znajomość jest szczególnie istotna dla mieszkańców naszej Gminy. Trzeba je znać i ich przestrzegać, gdyż od stycznia są one obowiązującym prawem, a jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.

Ustawa zabrania znęcania się nad zwierzętami: umyślne zranienie lub okaleczenie, znakowanie zwierząt przez wypalanie: zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia-przycinanie uszu i ogonów; bicie, używanie do pracy lub w celach sportowych i rozrywkowych zwierząt chorych, zbyt młodych czy starych; złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach, porzucenie zwierzęcia, a w szczególności kota lub psa; stosowanie okrutnych metod w hodowli zwierząt, wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu albo życiu; utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody.

Do zadań gmin należy przede wszystkim opracowanie i wdrożenie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Kolejne ważne postanowienia:

  • Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
  • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.
  • Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić Urząd Gminy w godzinach pracy urzędu (715 do 1515) lub Policję poza godzinami pracy Urzędu Gminy .
  • Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy.
  • Zabrania się: sprzedawania zwierząt domowych na targowiskach, giełdach; rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (nie dotyczy to hodowli zarejestrowanych w ogólnopolskich organizacjach związanych z hodowlą psów i kotów rasowych).
  • Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela (nie dotyczy ogrodzonego terenu prywatnego).
  • Zwierzę traktowane w sposób zły, niezgodny z zapisami Ustawy może być odebrane właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy. Koszty transportu, utrzymania, leczenia ponosi dotychczasowy właściciel zwierzęcia.

Ustawa zawiera także przepisy karne, które informują o karach za nieprzestrzeganie jej zapisów. Górna granica kary pozbawienia wolności to nawet 3 lata. Ponadto może zostać orzeczona przez sąd nawiązka w wysokości do 100 000 zł na cele związane z ochroną zwierząt.

Nowa Ustawa porządkuje wiele zaniedbanych dotychczas spraw i choć już można dostrzec w niej pewne luki, to z pewnością przyczyni się do poprawy losu zwierzaków, skłoni właścicieli do lepszego traktowania i pilnowania swoich pupili. To właściciel odpowiada za swego psa
i kota, więc powinien ponosić także koszty wynikające z niedopilnowania czworonoga, niewłaściwego jego traktowania, niesprzątania po nim. Wówczas psiaki i koty będą szczęśliwsze, właściciele spokojniejsi o ich los, Gmina czyściejsza a budżet gminy (czyli nasze wspólne pieniądze) nieobciążony kosztami za zwierzęta.

Wierzę, że mieszkańcy naszej Gminy będą dbać o swoje zwierzęta i przestrzegać ich praw.

Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART