zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 OŚWIATA I KULTURA
Nasi nominowani do ogólnopolskiej nagrody im. H. Radlińskiej

Kim była H. Radlińska?

H. Radlińska (patronka konkursu) była twórczynią pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegała siły społeczne, czyli zależność między jednostką a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy.

Kto to jest Animator?

Animator to iskra społeczna, która zapala do aktywności kolejne osoby. To człowiek, który mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do działania, a także ich edukuje. Co bardzo ważne – JEST PRAKTYKIEM! Dostrzega potencjały lokalnych środowisk, inicjuje powstawanie różnych grup społecznych, łączy je, stara się je aktywizować- wspiera też osoby indywidualne- liderów, społeczników, inicjatorów lokalnych, którzy później przejmują część zadań animatora.

Kto został wytypowany z naszej Gminy Chmielnik?

Pani Zofia Nizioł - długoletnia Przewodnicząca KGW w Chmielniku oraz przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet. P. Zosia to osoba otwarta na drugiego człowieka, bardzo operatywna, która dba o rozwój Koła i działającego przy nim zespołu śpiewaczego „Górzanie”. Jest znana i poważana wśród mieszkańców, ceniona przez koleżanki z KGW z sąsiednich miejscowości. Posiada zdolności przywódcze, umie zarazić swoim entuzjazmem i przekonać do swojego pomysłu.


Pani Danuta Szajna - Prezes Stowarzyszenia „Nasza Wola”, emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej. Od kilku lat wraz z grupą mieszkańców prężnie działa nie tylko na trenie swojej miejscowości, ale także chętnie współpracuje z instytucjami zrzeszonymi na terenie całej Gminy Chmielnik.

To osoba bardzo ciepła, elokwentna – ale stanowcza!

Zapala do działania pozostałych członków Stowarzyszenia. Z inicjatywy Stowarzyszenia utworzono w Woli Rafałowskiej Izbę Tradycji. P. Danuta często organizuje różnego typu: imprezy, rajdy oraz wycieczki.

Pan Jarosław Trawka - Prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Galicja” w Chmielniku.

Od 13 lat „prezesuje” Klubowi Sportowemu, który został utworzony z Jego inicjatywy. Koledzy wyrażają się
o P. Jarku – „Ścigacz”. Ma głowę pełną pomysłów, wspaniały organizator zawodów sportowych jak też działań lokalnych na rzecz rozwoju wsi Chmielnik. Jest także członkiem Lokalnej Grupy Działania - angażuje się
w prace społeczne (montowanie oznakowania, prace remontowe przy rozbudowie świetlicy wiejskiej). To człowiek młody, ambitny i kreatywny. Dzięki Jego działaniom klub współpracuje i korzysta ze wsparcia sponsorów - głównie Firmy „Dekor” w Rzeszowie.

„Doceniamy społeczną, pełną oddania pracę P. Jarosława i w pełni rekomendujemy jego osobę do Nagrody im. H. Radlińskiej” - tak wyrazili się o panu Jarosławie członkowie Zarządu Firmy „Dekor”.

W dniu 30.12.2013 r. na Sesji Rady Gminy Chmielnik odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów - nadesłanych
z Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie - instytucji, która patronuje konkursowi.

Wójt Gminy Chmielnik wręczył dyplomy uznania oraz publikacje dla Gości. Podziękował wszystkim nominowanym za ich wkład pracy i poświęcany czas - czym przyczyniają się do rozwoju naszej społeczności lokalnej.

Małgorzata Drążek
Radna Gminy Chmielnik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART