zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2016 r.
Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2016 r.

Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji formalno – prawnej na zadanie pn.” „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chmielniku”. W ramach zadania zostaną opracowane następujące etapy zadania inwestycyjnego:

  • część I – wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej – Chmielnik Pańskie,
  • część II – wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej – Chmielnik Zaganianka,
  • część III – wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej – Chmielnik Wielkopolska,
  • część IV – wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej – Chmielnik Lisi Kąt”.

Na wszystkie zadania zostały wydane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowany termin zakończenia prac projektowych i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej ustalony został do 30.04.2016r.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu marcu br. została podpisana umowa z wykonawcą usług projektowych na kolejny etap opracowania projektu sieci wodociągowej, która będzie obejmowała pozostałą część Chmielnika – Lisi Kąt. Jest to poszerzenie opracowania o teren, który ze względów technicznych nie mógł być ujęty w I etapie. W chwili obecnej rozpoczęły się uzgodnienia trasy z właścicielami działek przez, które projektowana będzie sieć wodociągowa. W tym miejscu pragniemy podziękować za dotychczasowa współpracę mieszkańców z projektantem oraz prosić o pomoc w dalszym uzgadnianiu trasy aby proces przygotowania inwestycji przebiegał sprawnie i terminowo. Tylko dzięki wyrozumiałości i współpracy właścicieli działek objętych projektem wykonawca usług projektowych będzie mógł terminowo zakończyć prace projektowe.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 25 Maja 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART