zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1-2-3/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
012345

Wieść Gminna 1-2-3/2020 OŚWIATA I KULTURA
"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

 

Od 15 maja 2020 r. samorządy mogły wnioskować o kolejne pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była tym razem kwota 180 mln zł., a wysokość dofinansowania, (od 35 do 165 tysięcy złotych).

W dniu 21.05.2020 r. Gmina Chmielnik złożyła Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wys. 74 999,92 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus, umożliwiających realizację zdalnego nauczania przez uczniów i nauczycieli. Wsparcie było skierowane przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Dofinansowanie pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 74 999,92 zł, w tym:

  • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy od dnia wejście w życie Umowy

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 39 uczniów/uczennic ze szkół w tym 25 z rodzin wielodzietnych (3+) i 12 nauczycieli, na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19, otrzymało do pracy zdalnej:

  • 11 laptopów – Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce,
  • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielnik
  • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku

Cel główny projektu: zapewnienie uczniom w szczególności z rodzin wielodzietnych i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Magdalena Wdowik-Reczek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART