zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1-2-3/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
012345

Wieść Gminna 1-2-3/2020 OŚWIATA I KULTURA
"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

 

Gmina Chmielnik jest beneficjentem projektu o wartości 59 200,00 zł, w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 180 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Blisko 2800 gmin i powiatów zostało usystematyzowanych wg ilości uczniów w szkołach, dla których jest organem prowadzącym oraz zakwalifikowanych do dofinansowania w sześciu kategoriach, tj. maksymalnie do 35 tyś. zł dofinansowania lub 45 tyś. zł, 60 tyś. zł, 70 tyś. zł, 80 tyś. zł, 100 tyś. zł.

Gmina Chmielnik złożył Wniosek o dofinansowanie w dniu 2 kwietnia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej na pozycji 54 zakwalifikował się do dofinansowania.

Dofinansowanie pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu to 59 163,00 zł, w tym:

  • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji projektu: 16 kwietnia 2020 do 16 października 2020

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 31 uczniów/uczennic ze szkół i 6 nauczycieli otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19

  • 15 laptopów – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku,
  • 22 laptopy – Szkoła Podstawowa im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej,

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. W Szkole podstawowej Nr 2 w Chmielniku i w Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej była największa potrzeba zapewnienia sprzętu.

Cel główny projektu: Jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Agnieszka Ciura


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART