zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Realizacja inwestycji i remontów gminnych w 2019 r.

Ostatnie miesiące br. zaskoczyły nas wysokimi temperaturami i żarem jaki płynie z nieba. Mimo takich przeciwności chcemy podzielić się pozytywnymi informacjami na temat trwających prac na terenie naszej Gminy.

Do końca miesiąca lipca planowane jest zakończenie całości prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa wiaty taneczno-widowiskowej na części działki nr ewid. 1212 położonej w miejscowości Wola Rafałowska”. Wykonawca robót, którym jest Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”, 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 5, zapewnił że mimo wysokich temperatur i uciążliwościami z tym związanymi, termin zakończenia prac zostanie dotrzymany i w miesiącu sierpień będzie możliwe korzystanie z powstałego obiektu. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Woli Rafałowskiej oraz całej gminy wykorzystają powstały obiekt i będzie on miejscem organizowania licznych imprez kulturalnych.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jakie udało nam się przygotować formalnie – została zawarta umowa z wykonawcą robót – jest „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Lisi Kąt. Inwestycja długo wyczekiwania przez mieszkańców zakłada realizację sieci i przyłączy w układzie dwuletnim, a planowany termin zakończenia zadania zaplanowany został na wrzesień 2020 r. Łączna wartość zadania inwestycyjnego /łącznie z przyłączami wodociągowymi/ wynosi: 1 492 561,70 zł brutto. Wykonawcą robót jest PPUH „KILBUD” Barbara Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333. Dotychczasowa współpraca z wykonawcą układała się bardzo dobrze i mamy nadzieje, że realizacja ww zadań będzie prowadzona profesjonalnie i fachowo. W tym miejscu chcemy Państwa poinformować, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Chmielnik chcąc obniżyć koszty realizacji przyłączy wodociągowych, które zgodnie z obowiązującym prawem finansowane są przez właścicieli posesji, jako inwestor zastępczy podpisała umowę na realizację całości przyłączy, wykonała PB i obejmie całość inwentaryzacją powykonawczą. Takie wykonanie znacznie obniża koszt jednostkowy jaki musiałby pokryć właściciel posesji, a średni koszt został ustalony po przetargu i wynosi 1500 zł. W chwili obecnej rozpoczęły się prace geodezyjne związane z wytyczeniem trasy. Mamy informację od wykonawcy, że prace budowlane w terenie rozpoczną się w miesiącu lipiec br. W związku z faktem, ze jest to okres intensywnych prac polowych prosimy o wyrozumiałość i pomoc w realizacji robót na poszczególnych działkach.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym związanym z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chmielnik jest zlecenie prac projektowych na poniższe zadania:

  • zadanie I „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka”
  • zadanie II „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik - Zaganianka”.

Wykonawca prac projektowych jest Zakład Usług Instalacyjnych „SANRES” Tadeusz Płonka, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A, a planowany termin zakończenia prac projektowych do 31.12.2019 r.

Mamy dobrą informację dla mieszkańców, którzy oczekiwali na realizację inwestycji drogowych. Na przełomie miesiąca maj/czerwiec zostały podpisane umowy na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W ramach przyznanych środków na ten cel realizowane będą 4 zadania na łączna kwotę: 940 000 zł.

Wykonawcą robót jest:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1, które realizuje zadania:

  • Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1540 Błędowa Tyczyńska – Zawodzie – Debrza w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Błędowa Tyczyńska,
  • Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 751 Zabratówka Wieś – Zabratówka Kłapy w km 0+000 – 0+670 wraz z przebudową przepustu w km 0+312 w miejscowości Zabratówka,
  • Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 832 w km 0+000 – 0+330, na dz. ewid. nr 821 w km 0+000-0+240 w miejscowości Zabratówka,

oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6, które realizuje zadanie:

  • Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 3793, 3743 w km 0+050 – 0+165, na dz. ewid. nr 3820/1 w km 0+000-0+290 w miejscowości Chmielnik.

Jednocześnie informujemy że w najbliższym terminie zostanie wyłoniony wykonawca na realizacje planowanych na ten rok zadań tj.:

  • Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 108255R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik w miejscowości Chmielnik w km 1+455 i w km 1+682,
  • Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+310 w na dz. nr ewid. 540 w miejscowości Błędowa Tyczyńska,
  • Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+300 na dz.nr ewid. 759 w miejscowości Zabratówka,
  • Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska – Góra na działce nr ewid. 2009 w km 0+400 – 0+570 w miejscowości Błędowa Tyczyńska.

O dalszej realizacji, nowych inwestycjach i remontach w kolejnym numerze.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART