zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 OŚWIATA I KULTURA
OŚWIATA I KULTURAGimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku
Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku
PATRZEĆ OCZAMI DZIECKA, czyli o poczynaniach przedszkolnych w chmielnickiej Trójce
Tęczowe Przedszkole
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny (15 sierpnia)
Program Rozwoju Bibliotek
Nowości w bibliotece
PATRZEĆ OCZAMI DZIECKA, czyli o poczynaniach przedszkolnych w chmielnickiej Trójce

Zmieniają się czasy, ludzie i ich poglądy. Zmiana ta dotyczy również podejścia naszego społeczeństwa do kwestii posyłania dzieci do przedszkoli. W obecnych czasach przedszkole nie jest postrzegane już tylko jako „przechowalnia” dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo. Wychowanie przedszkolne to obecnie jeden z priorytetów reformy oświatowej. Należy zatem zadać sobie pytania: Jaką rolę spełnia wychowanie przedszkolne w rozwoju małego dziecka? oraz: Jakie poczynania placówek oświatowych ten rozwój stymulują?

Otóż pierwsze lata życia dziecka to najważniejszy czas w jego rozwoju i najczęściej opiekę w tym okresie sprawują rodzice (rodzina), niektóre dzieci oddawane są do żłobków. Po skończeniu 3-go roku życia dzieci mogą uczęszczać do przedszkoli i właśnie wychowanie przedszkolne zaczyna odgrywać tu ważną rolę. Wiek przedszkolny dziecka charakteryzuje się bowiem ogromną ciekawością świata. Jeżeli dziecko zostanie właściwie ukierunkowane już wtedy, może to zadecydować o jego powodzeniach w dalszej edukacji. Dlatego bardzo ważne jest stworzenie takiemu małemu człowiekowi najlepszych warunków do poznawania świata.

W przedszkolu dziecko bardziej poznaje samego siebie, ale i otwiera się na potrzeby innych. Dzięki edukacji przedszkolnej dziecko staje się bardziej samodzielne, obowiązkowe, potrafi współdziałać i współpracować z innymi. Rozwija i doskonali swoje zdolności, zdobywa nową wiedzę, poznaje otaczający świat w sposób ciekawy i zróżnicowany. Przedszkole to pierwsze kroki do nauki, ale nauki przez zabawę. Zetknięcie się malucha z nową sytuacją, z nowym otoczeniem, rozdzielanie z rodzicami, choćby tylko na kilka godzin, jest bardzo trudne, ale z czasem owocuje dobrym przystosowaniem społecznym.

Przedszkole w chmielnickiej Trójce działa od roku 2004/2005. Było to pierwsze w gminie Chmielnik miejsce z dziesięciogodzinnym czasem pobytu, gdzie rodzice mogli pozostawić swoje dzieci podejmując pracę zawodową. Baza lokalowa jest dobra, bowiem już w założeniach budowlanych dwie duże sale zostały zaprojektowane z myślą o zorganizowaniu przedszkola. Jedna z sal, od początku istnienia szkoły, była wykorzystywana przez tzw. „zerówkę”, zaś druga służyła, jako sala lekcyjna. Po zorganizowaniu przedszkola stopniowo wyposażano go w potrzebny sprzęt i pomoce. Jednak dopiero realizacja „wygranych” projektów unijnych pozwoliła na stworzenie dobrego zaplecza oraz na zaistnienie innowacji, które poszerzają ofertę wychowawczo-edukacyjną. Beneficjentami projektów są zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak też ich rodzice.

Pierwszym projektem, realizowanym od września 2008 roku, jest program „Jestem sobie przedszkolaczek”. Jego działania potrwają do końca grudnia 2009 roku. Jest to projekt cieszący się uznaniem. Z otrzymanych dotacji finansowych można było zakupić wiele bardzo ciekawych pomocy dydaktycznych: zabawki, sprzęt gimnastyczny i sportowy oraz multimedia. Doposażono też plac zabaw. Ponadto przedszkolaki mogą bezpłatnie korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Systematycznie prowadzone są zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne, warsztaty szkoleniowe dla rodziców.

Ciekawym przedsięwzięciem jest działalność Klubu Malucha, którymi objęte zostały dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola. Mogą one korzystać z zajęć 2 razy w tygodniu ucząc się przebywania z innymi dziećmi oraz brać udział w różnych imprezach.

W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano wiele imprez dla dzieci z terenu gminy – były nimi między innymi: Andrzejki, Mikołajki, zabawa choinkowa, Dzień Matki i Dziecka, Festyn Rodzinny, Wakacyjna Impreza Środowiskowa. Nie zabrakło wyjazdów do „Fantazji”, kina, teatru, muzeum, na pikniki i spotkania z innymi grupami przedszkolnymi. Zajęcia działających oddziałów zostały poszerzone o: rytmikę, gimnastykę korekcyjną, język angielski. Projekt obejmuje również edukację rodziców w zakresie wychowania przedszkolnego.

W bieżącym roku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku działają 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 58 dzieci. Jeden to grupa sześciolatków, drugi dziesięciogodzinny płatny oddział dla dzieci 3-4 letnich oraz trzeci bezpłatny oddział dla pięciolatków z pięciogodzinnym czasem pobytu dzieci, funkcjonujący w ramach nowego projektu „Przedszkolna Kuźnia Talentów”. Będzie on realizowany przez trzy lata szkolne.

Należy zwrócić uwagę na staranne przygotowanie sal i zaplecza dla poszczególnych grup. W czasie wakacji zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb dzieci nowe sale wraz z łazienkami, dokupiono meble i pomoce dydaktyczne. Zajęcia z pięciolatkami dostosowywane zostają już do założeń reformy oświatowej przygotowując dzieci do rozpoczynania nauki w wieku sześciu lat.

Jak sama nazwa projektu wskazuje, rozpoznawane i rozwijane będą talenty i zainteresowania dzieci tak, aby mogły się rozwijać indywidualnie. Stosowane będą innowacyjne metody pracy, również z bezpiecznym wykorzystywaniem komputera.

Realizacja projektów pozwoli na integrację rodziny, szkoły i środowiska. Zrobimy wszystko, aby dzieci zostały solidnie przygotowane do podjęcia nauki w szkole, a pobyt w naszym przedszkolu na zawsze pozostał im w pamięci.

 

Agnieszka Bajda


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART