zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Akcja krwiodawstwa w Harcie
Ćwiczenia taktyczno-bojowe JOT OSP gminy Chmielnik "ZABRATÓWKA - MARKÓWKI 2011"
OSP w Chmielniku odebrała zmodernizowany samochód ratowniczo-gaśniczy
Ćwiczenia taktyczno-bojowe JOT OSP gminy Chmielnik "ZABRATÓWKA - MARKÓWKI 2011"

Ochotnicze Straże Pożarne są społecznymi organizacjami, których głównym celem działania jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. „Zbrojnym ramieniem” OSP są Jednostki Operacyjno – Techniczne (JOT), które bezpośrednio biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Osoby wyznaczone do działania w strukturach JOT muszą posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Trudne zadania postawione przed strażakami ochotnikami wymagają ciągłego doszkalania i podnoszenia swoich kwalifikacji. Niezbędna jest właściwa koordynacja i wzajemna współpraca wszystkich służb ratowniczych i różnych podmiotów z nimi współdziałających podczas likwidacji skutków powstałych zdarzeń i klęsk żywiołowych.


Praktycznym sprawdzianem wyszkolenia ratowników oraz współdziałania jednostek straży pożarnych były zorganizowanie na terenie miejscowości Zabratówka w dniu 25 września 2011 roku ćwiczeń taktyczno – bojowych JOT OSP gminy Chmielnik. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chmielniku. W manewrach udział wzięło 10 zastępów z jednostek OSP w Błędowej Tyczyńskiej - Wsi, Błędowej Tyczyńskiej – Krzywej (2 zastępy), Borówkach, Chmielniku, Woli Rafałowskiej (2 zastępy), Tarnawce i Zabratówce (2 zastępy). Ćwiczeniami kierowali druhowie Marek Czarnota, Jan Kucaj i Bogdan Krużel. Głównymi założeniami manewrów było doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem ratowniczym i pożarniczym, doskonalenie współdziałania Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z terenu gminy Chmielnik podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz posługiwania się środkami łączności.

Scenariusz ćwiczeń został podzielony na dwie części. Epizod I zakładał powstanie pożaru w wyniku wypalania pozostałości roślinnych. Ogień szybko rozprzestrzenił się obejmując zarośla i pobliski las. Silne podmuchy wiatru przeniosły ogień na zabudowania gospodarcze (stodoła, obora) znajdujące się w sąsiedztwie lasu. Sytuację dodatkowo skomplikował fakt iż, w stodole został poszkodowany i uwieziony właściciel gospodarstwa. Do opisanych zdarzeń zostały zadysponowane zastępy z terenu gminy oraz OSP Tarnawka, której teren działania graniczy z powstałym zagrożeniem. Zadaniem pierwszych przybyłych jednostek było ewakuowanie osoby poszkodowanej ze strefy zagrożenia oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Pozostałe zastępy podjęły działania gaśnicze oraz przygotowały i uruchomiły stanowiska wodne i linie zasilające. Epizod II symulował wypadek drogowy powstały w wyniku uderzenia samochodem w powalone drzewo. W kolizji ucierpiał kierowca samochodu. Do zdarzenia skierowane zostały dwa zastępy z OSP Chmielniki i OSP w Woli Rafałowskiej. Po dojeździe na miejsce akcji strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia, udzielili pomocy osobie poszkodowanej oraz usunęli z jezdni powalone drzewo i wrak samochodu.

Działania zakończyły się zbiórką zastępów obok Domu Strażaka w Zabratówce. W jej trakcie podsumowano przeprowadzone manewry. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednostki biorące udział w akcji sprawnie wywiązywały się z postawionych zadań, a akcja ratownicza została przeprowadzona w profesjonalny sposób. Manewry udowodniły, że jednostki z terenu naszej gminy są gotowe do podjęcia działań, które wymagają współdziałania wielu zastępów w czasie akcji gaśniczych i ratowniczych.

Po zamknięciu ćwiczeń organizatorzy zaprosili wszystkich przybyłych na skromny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich działające przy OSP w Zabratówce.

Ćwiczenia obserwowali zaproszeni goście: Wójt Gminy Chmielnik p. Krzysztof Grad, Przewodniczący Rady Gminy w Chmielniku P. Antoni Dzierżak, Inspektor UG ds. ochrony p. pożarowej P. Józef Nawojski oraz przedstawiciele rady gminnej i rad sołeckich.


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART