zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację projektów
Projekt pn. "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"
Świetlica socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację projektów

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2013 r.

W bieżącym roku na realizację ww. Programu Osłonowego Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 124 000 zł.

Gmina Chmielnik złożyła w dniu 27.03.2013 roku wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy- program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” realizowanego w ramach Programu Osłonowego„ WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” - edycja 2013 rok.

Wniosek Gminy Chmielnik został pozytywnie oceniony pod względem spełniania wymogów formalnych przez Wojewodę Podkarpackiego i przesłany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie również dokonał pozytywnej oceny projektu pod względem merytorycznym.

Gmina Chmielnik uzyskała dofinansowanie na realizację zadania publicznego w/wym. projektu.

Na realizatora w/wym. projektu został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Koordynator projektu


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 17 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART