zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 OŚWIATA I KULTURA
Jak bawiliśmy i uczyliśmy się razem w projekcie


 

Od 01.01.2014 r. do 30.04.2015 r. w Gminie Chmielnik realizowany był program „Bawmy i uczmy się razem” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu była Gmina Chmielnik, natomiast realizatorem Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chmielniku.

Wartość projektu to 698 155,00 zł. Grupę docelową projektu stanowiło 8 oddziałów przedszkolnych we wszystkich pięciu szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Chmielnik, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 101 dziewcząt i 92 chłopców w wieku od 3 do 6 lat.

Celem realizowanego projektu było podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych znajdujących się we wszystkich szkołach na terenie gminy, stworzenie w nich warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 4 letnich poprzez organizację placów zabaw, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grup dzieci.

W obecnej chwili będąc lub przejeżdżając obok szkół podstawowych w naszej gminie rzucają nam się w oczy kolorowe, wyposażone w różnorodny sprzęt i urządzenia z odpowiednią nawierzchnią place zabaw. Aż chce się z nich korzystać, swoim wyglądem zapraszają rodziców z młodszymi dziećmi, szczególnie w pogodne popołudnia i wieczory. Jednak jeszcze większe efekty zrealizowanego projektu widać wewnątrz wszystkich oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Dzieci otrzymały wspaniałe wyposażenie sal, mnóstwo różnorodnych zabawek, materiałów do zajęć dydaktycznych (m.in. plastycznych, muzycznych, technicznych, ruchowych), a także meble (miękkie pufy mające różne kształty, kanapy, fotele i in.) do wypoczynku. Ponadto komputery, laptopy, kopiarki i sprzęt multimedialny.

Pozyskany sprzęt i pomoce na pewno będą służyć przez najbliższe kilka lat najmłodszym z oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy.

Jako Koordynator projektu pragnę bardzo serdecznie podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie oraz pomyślną współpracę Pani Dyrektor i Paniom Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chmielniku.


Koordynator projektu
Wiesława Jacek-Zawiło


poprzednia strona do góry

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART