zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chmielnik z dnia 13 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 13 października 2016 r.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.)

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o:

  1. przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uchwałą Rady Gminy Chmielnik Nr XX/114/2016 z dnia 28 września 2016 r.
  2. możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ww. dokumenty udostępnione zostały:

  • w wersji drukowanej – do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pokój nr 23, tel. 17 229 66 09, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15;
  • w formie elektronicznej – w formie plików do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chmielniku – www.bip.chmielnik.pl.

poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART