zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Bieżące prace drogowe
Inwestycje i remonty gminne w III kwartale 2017 r.
II Rajd rowerowy OSP "Ścieżkami Zabratówki"
Podpisana umowa o dofinansowanie projektu
Życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
Inwestycje i remonty gminne w III kwartale 2017 r.

1. W bieżącym kwartale zostały zakończone prace na 5 budynkach związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik”. Wykonano miedzy innymi docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę instalacji c.o., wymianę opraw elektrycznych i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach: remizy OSP w Błędowej Tyczyńskiej, Domu Strażaka w Zabratówce, Domu Ludowego w Woli Rafałowskiej, Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku. Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Zabratówce, które planowane są do zakończenia w bieżącym miesiącu. Jest to ostatni budynek objęty zadaniem inwestycyjnym. Łączna wartość brutto zrealizowanych robót wynosi: 2 229 935,60 zł. Zakończenie całości prac pozwoli na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych i poprawę estetyki i funkcjonalności budynków. W tym miejscu Urząd Gminy w Chmielniku chce podziękować wykonawcom robót za terminowe i fachowe wykonanie prac, a jednocześnie złożyć podziękowanie na ręce użytkowników za wyrozumiałość podczas prowadzenia robót. Wzajemna współpraca zaowocowała zakończeniem prac wcześniej niż było to zakładane w umowach z wykonawcami.

2. Trwają prace związane z realizacją kolejnego etapu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik polegające na realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chmielnik – Pańskie”. Wykonawcą całości robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz 37-127 Krzemienica 333. Łączna wartość przewidzianych do realizacji robót wynosi 1 063 596,10 zł brutto. Zakładany termin zakończenia robót 30.11.2017 r. Jednocześnie chcemy zapewnić, że zgodnie z uzyskanymi informacjami od wykonawcy robót termin zakończenia całości robót zostanie skrócony. W ramach zadania zostanie wykonane ok. 8 km sieci wodociągowej, która umożliwi podłączenie do wodociągu 136 szt. budynków. Chcemy podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość i współpracę z UG Chmielnik i wykonawcą robót, które pozwalają na bezkolizyjne i sprawne prowadzenie robót a tym samym szybkie zakończenie prac.

Kolejnym zadaniem, które jest realizowane w ramach porządkowania gospodarki wodno ściekowej jest budowa studni głębinowej S-6 w Chmielniku. Wykonanie dodatkowego ujęcia wody, które zostanie włączone w istniejącą SUW, pozwoli na zapewnienie ciągłości dostawy wody do obecnych i nowych odbiorców wody. W ramach zadania, które jest realizowane przez firmę Algeo Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609 zostanie wykonana studnia głębinowa o głębokości ok. 140 mb i podłączona do istniejącej sieci studni głębinowych SUW w Chmielniku. Wartość podpisanej umowy na realizację zadania wynosi 179 493,90 zł. Lokalizacja studni poprzedzona była wykonaniem w ubiegłych latach otworu próbnego celem optymalnej lokalizacji ujęcia. Planowany termin zakończenia prac geologicznych ustalony został do 15.12.2017 r. Mamy nadzieje, że mimo trudnych warunków terenowych przy doświadczeniu wykonawcy robót uda nam się zrealizować całość prac i potwierdzić zakładany efekt wydajności ujęcia.

Kilka zdjęć potwierdzających realizowane i zrealizowane zadania inwestycyjne.


Budynek Domu Strażaka w Zabratówce


Budynek Remizy OSP
w Błędowej Tyczyńskiej


Budynek Domu Ludowego
w Woli Rafałowskiej


Budowa sieci wodociągowej


Budowa studni S-6 w Chmielniku


Szkoła Podstawowa nr 3 w Chmielniku


Szkoła Podstawowa w Zabratówce


Szkoła Podstawowa w Woli Rafałowskiej

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 11 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART