zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2021 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE



Sesje Rady Gminy Chmielnik
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025
Zadbajmy o czyste powietrze - RAZEM
Podziękowanie
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025


Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.

Program ma umożliwić realizację przy udziale samorządu gminy drobnych inicjatyw pochodzących bezpośrednio od członków grup społecznych funkcjonujących na obszarach wiejskich. Dzięki współpracy mieszkańców reprezentujących różne sektory zawodowe dochodzi do integracji lokalnych środowisk.

Samorząd Województwa Podkarpackiego także czynnie wspiera realizację zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych społeczności lokalnych.

Program ma przyczynić się między innymi do:

 • zaspokajania potrzeb społeczno-kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych,
 • modernizowanie przestrzeni wiejskiej,
 • pielęgnowanie tożsamości kulturowej w celu zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego podkarpackiej wsi,
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • promowanie idei samorządności,
 • podnoszenie świadomości społecznej,
 • przygotowanie mieszkańców obszarów wiejskich do pełnienia różnych funkcji (sołtys, radny, lokalny lider),
 • propagowanie postaw patriotycznych,

oraz inne.

Do Programu zostało zgłoszone sołectwo Chmielnik. W ramach projektu funkcjonuje Sołecka Grupa Odnowy Wsi, którą reprezentują przedstawiciele lokalnej społeczności zaangażowani w Program.

W dniu 23.03.2021r. odbyły się warsztaty w trybie zdalnym. Następnie członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi Chmielnik opracowali Sołecką Strategię Rozwoju Wsi, która została pozytywnie oceniona przez Samorząd Województwa oraz przyjęta i zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Chmielnik Nr XX/156/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.

W ramach Projektu realizowane będzie zadanie z zakresu modernizowania przestrzeni wiejskiej sołectwa Chmielnik pod nazwą „Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsc publicznych”.

Zadanie to obejmie:

 • wykonanie i posadowienie tablic ogłoszeniowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców;
 • zaprojektowanie i wykonanie kolorowych osłon na zakupione i już istniejące kosze na śmieci zlokalizowane przy wiatach przystankowych oraz przy budynkach użyteczności publicznej;
 • zrobienie trejaży i donic na kompozycje kwiatowe;
 • wykonanie choinki wielosezonowej, która usytuowana będzie przed Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku (Dom Ludowy).

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chmielnik i brali czynny udział w pracach nad tym dokumentem. Dziękuję za pomysły, poświęcony czas oraz trafne uwagi i podpowiedzi.


Grażyna Małgorzata Drążek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 11 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART