zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 OŚWIATA I KULTURA
OŚWIATA I KULTURA

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam Drodzy Czytelnicy, aby ta Święta Noc zajaśniała
blaskiem prawdziwej świętości Jezusa i aby opromieniała
ona Wasze życie codzienne.

Dzielmy się nawzajem chlebem, miłością i życzliwością.

Niech Bóg obdarzy nas pokojem, zdrowiem i zadowoleniem.

W Nowym Roku życzymy Wam mniej trosk,

więcej szczęścia i nieustannej Opatrzności Bożej.


Kierownik i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku

 


Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku w czterech językach
Wsparcie dla szkoły
Na dobry początek – dobry koniec roku
Edukacja Rozwojowa i Globalna w Szkole w Błędowej
Dziękujemy
Ostatnie wydarzenia w szkole w Błędowej Tyczyńskiej
Powiedz mi, co czujesz, a powiem Ci…
„Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.”
Każdy człowiek ma prawo …
Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego
Uczniowie z Chmielnika na uroczystości odsłonięcia pomnika „Wedety” w Rzeszowie
Witaj Święty Mikołaju
Chór Gaudete
Boże Narodzenie
Nowości w Bibliotece
„Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.”

W dniach od 20 października do 12 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce realizowano projekt „Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.” Było to możliwe dzięki rządowemu programowi wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod tytułem „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.” Szkole Podstawowej w Zabratówce przyznano dotację ze środków publicznych. Wymagało to jednak sporego nakładu pracy pani dyrektor oraz grona pedagogicznego. Napisany przez pracowników szkoły projekt wygrał konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w związku z czym zostały przyznane fundusze na jego realizację.

Program miał kilka zasadniczych celów, do których należało zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-wspomagających dla dzieci w wieku przedszkolnym. Priorytetem było także wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I – III szkoły podstawowej. Miał również służyć rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, wspieraniu inicjatyw i aktywności uczniów, współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

W programie brało udział 13 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce oraz uczniowie klas I – III tej szkoły. Jego realizacja odbywała się poprzez zajęcia organizowane dla sześciolatków, gry i zabawy, wyjazdy do teatru, warsztaty plastyczne i teatralne, biblioterapię oraz indywidualne zajęcia reedukacyjne.


 

Zdając sobie sprawę z tego, iż rodzice mają obecnie coraz mniej czasu dla swoich pociech, nauczyciele chcieli wyjść naprzeciw potrzebom społeczności i zwiększyć opiekę nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym. W środowisku nie ma instytucji, która zapewniłaby dzieciom ciekawe formy spędzania wolnego czasu. W związku z tym została zorganizowana świetlica szkolna otwarta w każdy dzień nauki. W jej ramach uczniowie brali udział w zajęciach plastycznych i teatralnych, grali w szachy oraz inne gry stolikowe, a także uczyli się tańca towarzyskiego. Na zakończenie odbyły się: wystawa i analiza prac plastycznych, turniej szachowy, pokaz tańca oraz sztuka teatralna w wykonaniu uczniów. Dzieci miały więc szansę zaprezentowania zdobytych umiejętności. Uczniowie sprawiający problemy dydaktyczno-wychowawcze mogli skorzystać z zajęć reedukacyjnych i biblioterapii. Wszyscy korzystający ze świetlicy mieli zapewniony posiłek.


Zwiększenie zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków miało na celu pełniejsze ich przygotowanie do szkoły, gdyż sześciolatki uczęszczające do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Zabratówce nie chodziły wcześniej do przedszkola. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rytmicznych i komputerowych, ćwiczyły też wymowę z logopedą. Dwa razy były w teatrze na spektaklach dziecięcych. Wszystko to służyło wspomaganiu i przyśpieszeniu rozwoju dzieci.

Dzięki projektowi uczniowie przyjemnie spędzili czas w gronie rówieśników, mogli wykazać się twórczą aktywnością i kreatywnością. Ponadto program umożliwił korygowanie emocjonalnych zaburzeń, kształtowanie poprawnej wymowy, naukę tańca towarzyskiego oraz uczenie się kultury odbioru sztuki i właściwego zachowania w teatrze. Dzieci kształciły umiejętność organizowania sobie wolnego czasu, rozwijały wyobraźnię i poczucie rytmu. Poznały obsługę komputera, nauczyły się kilku tańców towarzyskich, rozwinęły zainteresowania muzyczne oraz plastyczne. W uczniach udało się rozbudzić wrażliwość estetyczną i rozwinąć umiejętność pracy w zespole. Za pomocą zrealizowanego programu dzieci poznały wzorce postępowania w sytuacjach trudnych i stresowych oraz w wielu przypadkach uzupełniły braki dydaktyczne.

Przy okazji projektu do szkoły zakupiono wiele pomocy i materiałów edukacyjnych. Zadanie realizowane było przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce oraz wykwalifikowanych specjalistów. Wszyscy wykonali tutaj naprawdę wspaniałą i pożyteczną pracę, z której mogą być dumni. Grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej w Zabratówce już zapowiada, że nie spocznie na laurach i będzie wykorzystywać każdą okazję, aby umożliwić dzieciom z tutejszej społeczności wielostronny rozwój.Katarzyna Chmielowiec


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART