zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

 


Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zakończone w 2008 rok.
Inwestycje drogowe w 2008 roku – podsumowanie
Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zakończone w 2008 rok.

 1. Zakończono budowę ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej z nawierzchnią z trawy syntetycznej realizowanego w ramach programu Blisko Boisko. Zadanie było podzielone na dwa etapy. I etap podbudowa pod nawierzchnię realizowany był przez Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD, Rudna Mała 17A – wartość robót 387 tys. zł, etap II nawierzchnia z trawy syntetycznej, której wykonawcą robót była Firma PANORAMA II, ul. Słoneczna 73, Gdynia został zrealizowany za kwotę 193 tys. zł. Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania inwestycyjnego zostało wybudowane ogólnodostępne boisko sportowe z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarach 62 mb x 32 mb wraz z ogrodzeniem.
  Inwestycja finansowana ze środków:
  – budżet Gminy Chmielnik – 280 tys. zł
  – dotacja PZU S.A i PZU Życie S.A. – 200 tys. zł
  – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100 tys. zł
 2. Wiosną 2008r został zakończony I etap realizacji inwestycji pn” Rozbudowa gminnego zespołu sportowo – rekreacyjnego w Chmielniku”. I etap realizacji inwestycji został wykonany jako dwa odrębne zadania. W ramach I zadania zrealizowano budowę ogólnodostępnego placu zabaw z montażem urządzeń do zabaw dla dzieci wraz z ławkami. Ponadto wykonano ciąg komunikacyjny (nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej) dla pieszych do placu zabaw i boiska sportowego oraz zamontowano wiaty stadionowe i ławki dla kibiców. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Wykonawcą robót była Spółdzielnia BUDOWLANI Rzeszów ul. Piłsudskiego 17.

  Wartość zadania I wynosiła 242,4 tys. zł
  Równocześnie wykonano sztuczne oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw. Zamontowano 12 kpl. oświetleniowych – typu drogowego i parkowego. Wykonawcą robót była firma ELRES Sp. z o.o. Rzeszów ul. Podkarpacka 61. Wartość wykonanych robót wynosiła 32,8 tys. zł
  Uzupełnieniem całości przedsięwzięcia był montaż monitoringu i piłkochwytów (od strony placu zabaw).
  Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie systemu alejek z ławkami, placem zabaw, ciągiem komunikacyjnym i zielenią niską stworzyło pierwsze w Chmielniku mini centrum rekreacyjne, którego korzystają przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.
  Inwestycja finansowana ze środków:
  – budżet Gminy Chmielnik – 132,4 tys. zł
  – dotacja w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – 142,8 tys. zł
 3. Zakończono opracowanie Projektu Budowlanego pod Rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Błędowej Tyczyńskiej. Projekt został opracowany przez firmę „TRANS – IN Dębica, Straszęcin 295H. Koszt opracowania wynosi 34,7 tys. zł i został pokryty ze środków budżetu Gminy Chmielnik. W chwili obecnej trwają uzgodnienia związane z lokalizacją i warunkami technicznymi, jakie muszą zostać spełnione. Opracowaniem została objęta działka bezpośrednio przylegająca do istniejącego Cmentarza Komunalnego. Jej zagospodarowanie zgodne z opracowaniem pozwoli na zabezpieczenie miejsc pochówku na około 25-30 lat.
 4. Kolejnym zrealizowanym zadaniem mającym na celu modernizację i upiększenie otoczenia był remont budynku Urzędu Gminy Chmielnik. W ramach I etapu remontu została wykonana konstrukcja dachu z pokryciem blachą stalową wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EFEKT s.c. Piątkowa 224. Wartość wykonanych robót wynosiła 217,5 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Chmielnik. Następnym zadaniem zrealizowanym w ramach remontu budynku było wykonanie docieplenia i elewacji. Wykonawcą robót była Firma Budowlano Usługowo Handlowa WALMAR Krzysztof Marecki, Rzeszów ul. Okulickiego 20. Wartość zrealizowanych robót wynosiła 77,9 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Chmielnik. Wykonanie dachu i docieplenia pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu oraz wpłynie na poprawę walorów estetycznych i energetycznych budynku.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART