zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2010 OŚWIATA I KULTURA
Metoda Dobrego Startu w Przedszkolnej Kuźni Talentów

Już wielokrotnie pisaliśmy o tym, że w Szkole Podstawowej nr 3 im Św. M. M. Kolbego funkcjonują w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 letnich – 5-cio godzinny Punkt Przedszkolny oraz 10-cio godzinny oddział przedszkolny Rozśpiewany Przedszkolak. Łącznie opieką i wychowaniem w roku szkolnym 2010/2011 objęto 43 dzieci w wieku 3-5 lat.

Dzięki pozyskanym funduszom pojawiły się nowe możliwości organizacyjne dla funkcjonowania wychowania przedszkolnego. Dzieci uczą się języka angielskiego, korygują postawę ciała podczas zajęć gimnastyki twórczej, kształtują swoje umuzykalnienie i poczucie rytmu podczas zajęć muzycznych, uczestniczą w zajęciach komputerowych wykorzystując różnorodne programy multimedialne. Nad prawidłowym wielopłaszczyznowym rozwojem dzieci na bieżąco czuwa pani psycholog i logopeda udzielając porad rodzicom i prowadząc terapię z dziećmi.

Mając na uwadze konieczność takiego poszukiwania metod pracy z dziećmi w wieku 3-5 lat, jak również konieczność jak najlepszego przygotowania ich do trudnej nauki czytania i pisania w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego zastosowali w swojej pracy dydaktycznej znaną i cenioną na świecie metodę opracowaną przez panią Martę Bogdanowicz tzw. „Metodę Dobrego Startu”.

Metoda ta ma wszechstronne zastosowanie w pracy z dziećmi, ponieważ może być wykorzystywana w szkołach, przedszkolach, ogniskach przedszkolnych, poradniach, ośrodkach leczniczo-pedagogicznych podczas zająć zbiorowych i indywidualnych. Stosuje się ją w terapii i w profilaktyce w odniesieniu do dzieci, których rozwój jest zaburzony, usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje, oraz do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym, aktywizując ten rozwój. Jest to więc metoda rehabilitacji psychomotorycznej i zarazem metoda stymulowania rozwoju dziecka.

Opiera się ona o system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Na potrzeby naszych oddziałów przedszkolnych zdecydowałyśmy o wprowadzeniu zajęć z wykorzystaniem dwóch rodzajów tej metody: „Od wierszyka do rysunku” oraz „ Piosenki do rysowania” wzbogacając tym samym zajęcia programowe prowadzone z dziećmi.

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu w naszym przedszkolu są przeprowadzane systematycznie od dwóch lat raz w tygodniu. Zajęcia prowadzimy w każdej grupie wiekowej dzieci. Elementy MDS są wykorzystywane w różnych zajęciach i zabawach w ciągu dnia, jak również w pracy kompensacyjno- wyrównawczej.

Z doświadczeń pracy naszych oddziałów przedszkolnych polecamy tę metodę jako doskonałą zarówno w pracy diagnostycznej z dzieckiem 3-5 letnim jak i w pracy terapeutycznej. Jednocześnie polecamy ją jako metodę uzupełniającą dotychczas stosowane metody oddziaływania pedagogicznego o charakterze stymulującym i terapeutycznym.

Mamy nadzieję, iż dzięki różnorodności stosowanych przez nas oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych nasze dzieci łatwiej i bez porażek odnajdą się w rzeczywistości szkolnej, która w nowej zreformowanej szkole jest już coraz bliżej.

Dyrektor SP nr3 Im. Św. M. M. Kolbego
w Chmielniku Bożena Gwizdała


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART