zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja w sprawie programu usuwania azbestu

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Chmielnik zakończyła realizację zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik” w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 47.573,99 zł. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą w dniu 4 września 2019 r. Nr 2259/2019/OZ/R/DA pomiędzy Gminą Chmielnik a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina otrzymała dotację w wysokości 40 437,88 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego 23 786,99 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 16 650,89 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe środki w kwocie 7 136,11 zł pochodziły z budżetu Gminy. Zadanie zakończono 15 października 2019 roku. W wyniku ww. zadania osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy na poziomie 71,006 Mg odpadów zawierających azbest, w tym 9,915 Mg pochodzących z demontażu i 61,091 Mg zebranych z pryzm. Wykonawcą zadania była firma Logistyka Odpadów Sp. z o. o. która zebrany odpad złożyła na składowisku odpadów w Dobrowie.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART