zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne w 2020 r.

Inwestycje drogowe

Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+910 na działce nr ewid. 272 w miejscowości Błędowa Tyczyńska


Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+160 na działce nr ewid. 1487 w miejscowości Błędowa Tyczyńska

Rok bieżący był okresem intensywnych robót drogowych mających na celu podniesienie parametrów technicznych dróg na terenie Gminy Chmielnik, a tym samym komfortu korzystania przez mieszkańców z ulepszonych nawierzchni. Realizacja inwestycji drogowych podzielona była na dwie grupy. Pierwszą stanowią drogi realizowane w ramach dofinansowanych ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020 tzw. „drogi poscaleniowe”.

Pierwszym zadaniem wykonanym w ramach tych środków była „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+910 na działce nr ewid. 272 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”. Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 138 544,35 zł w tym dofinansowanie 82 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku oraz nawierzchnie asfaltową na odcinku 430 mb. Uzupełnieniem zakresu było wykonanie utwardzonych poboczy, oczyszczenie rowu z namułu wymiana zniszczonego przepustu fi 400mm.

Drugim zadaniem wykonanym w ramach środków na drogi poscaleniowe była „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+160 na działce nr ewid. 1487 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”.

Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 49 986,17 zł w tym dofinansowanie 60 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku wraz z nawierzchnią asfaltową na całym odcinku drogi. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano utwardzone pobocza.

Drugi etap przebudowy dróg gminnych w 2020r. stanowiły zadania współfinansowane w ramach na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu, które spowodowały liczne szkody w dniu 26.06.2020r. W ramach tych środków zrealizowano 2 zadania na terenie gminy.

Pierwszym zadaniem jakie udało się nam zrealizować był „Remont dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska w km 0+000 - 0+079 i nr 108267R Zabratówka – Markówki-Grzegorzówka w km 0+000 - 0+645 na działkach nr ewid. 1191, 1155, 969, 888, 329 położonych w Zabratówce”. Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 198 834,51 zł. W ramach zadania wykonano odbudowę zniszczonego skrzyżowania z odcinkiem drogi gminnej, odbudowa zniszczonego odcinka kanalizacji deszczowej i chodnika z kostki, odbudowa zniszczonych korytek betonowych odprowadzających wodę rowami przydrożnymi.

Drugie zadanie zrealizowane w ramach przedmiotowych środków to ” Przebudowa drogi gminnej nr 108262R Wola Rafałowska – Przysłopy w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Wola Rafałowska”. Wykonawcą robót było: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 197 546,28 zł. Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy, wykonanie mijanek i odmulenie rowów.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace związane z inwestycja wod.-kan obejmującą „Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”.

W skład zadania wchodzą:

  • „Budowa wodociągu gminnego Chmielnik – Zaganianka wraz z przyłączami”,
  • „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka wraz z przyłączami”
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chmielnik – Donatka”,
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rafałowska Michałki”. Termin zakończenia całości prac został ustalony do 14.07.2021. Mamy deklaracje od wykonawcy robót, że zakończenie prac zostanie znacznie przyspieszone.

Podsumowując rok 2020 – wszystkie planowane do zakończenia w br. inwestycje i remonty zostały zakończone a inwestycje dwuletnie realizowane są zgodnie z założeniami.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART