zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne w 2020 r.

Inwestycje drogowe

Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+910 na działce nr ewid. 272 w miejscowości Błędowa Tyczyńska


Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+160 na działce nr ewid. 1487 w miejscowości Błędowa Tyczyńska

Rok bieżący był okresem intensywnych robót drogowych mających na celu podniesienie parametrów technicznych dróg na terenie Gminy Chmielnik, a tym samym komfortu korzystania przez mieszkańców z ulepszonych nawierzchni. Realizacja inwestycji drogowych podzielona była na dwie grupy. Pierwszą stanowią drogi realizowane w ramach dofinansowanych ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020 tzw. „drogi poscaleniowe”.

Pierwszym zadaniem wykonanym w ramach tych środków była „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+910 na działce nr ewid. 272 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”. Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 138 544,35 zł w tym dofinansowanie 82 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku oraz nawierzchnie asfaltową na odcinku 430 mb. Uzupełnieniem zakresu było wykonanie utwardzonych poboczy, oczyszczenie rowu z namułu wymiana zniszczonego przepustu fi 400mm.

Drugim zadaniem wykonanym w ramach środków na drogi poscaleniowe była „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+160 na działce nr ewid. 1487 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”.

Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 49 986,17 zł w tym dofinansowanie 60 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku wraz z nawierzchnią asfaltową na całym odcinku drogi. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano utwardzone pobocza.

Drugi etap przebudowy dróg gminnych w 2020r. stanowiły zadania współfinansowane w ramach na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu, które spowodowały liczne szkody w dniu 26.06.2020r. W ramach tych środków zrealizowano 2 zadania na terenie gminy.

Pierwszym zadaniem jakie udało się nam zrealizować był „Remont dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska w km 0+000 - 0+079 i nr 108267R Zabratówka – Markówki-Grzegorzówka w km 0+000 - 0+645 na działkach nr ewid. 1191, 1155, 969, 888, 329 położonych w Zabratówce”. Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 198 834,51 zł. W ramach zadania wykonano odbudowę zniszczonego skrzyżowania z odcinkiem drogi gminnej, odbudowa zniszczonego odcinka kanalizacji deszczowej i chodnika z kostki, odbudowa zniszczonych korytek betonowych odprowadzających wodę rowami przydrożnymi.

Drugie zadanie zrealizowane w ramach przedmiotowych środków to ” Przebudowa drogi gminnej nr 108262R Wola Rafałowska – Przysłopy w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Wola Rafałowska”. Wykonawcą robót było: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 197 546,28 zł. Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy, wykonanie mijanek i odmulenie rowów.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace związane z inwestycja wod.-kan obejmującą „Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”.

W skład zadania wchodzą:

  • „Budowa wodociągu gminnego Chmielnik – Zaganianka wraz z przyłączami”,
  • „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka wraz z przyłączami”
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chmielnik – Donatka”,
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rafałowska Michałki”. Termin zakończenia całości prac został ustalony do 14.07.2021. Mamy deklaracje od wykonawcy robót, że zakończenie prac zostanie znacznie przyspieszone.

Podsumowując rok 2020 – wszystkie planowane do zakończenia w br. inwestycje i remonty zostały zakończone a inwestycje dwuletnie realizowane są zgodnie z założeniami.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART