Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 2/2009UCZE┼â NA WSI 


Gmina Chmielnik realizuje pilota┼╝owy program „UCZE┼â NA WSI – pomoc w zdobyciu wykszta┼écenia przez osoby niepe┼énosprawne zamieszkuj─ůce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” finansowany ze ┼Ťrodk├│w PFRON.

Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich ca┼éego kraju od dnia 1 wrze┼Ťnia 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku.

Wnioski sk┼éada─ç b─Ödzie mo┼╝na w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku od 2009/09/01 do dnia 2009/09/30 w godz. 715 - 1515 .

Celem programu jest wyr├│wnanie szans w zdobyciu wykszta┼écenia przez uczni├│w, b─Öd─ůcych osobami niepe┼énosprawnymi, mieszkaj─ůcych na terenie:

  • gminy wiejskiej, lub
  • obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszka┼äc├│w w gminie miejsko-wiejskiej.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada wa┼╝ne orzeczenie o niepe┼énosprawno┼Ťci lub wa┼╝ne orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
  2. pobiera nauk─Ö w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wy┼é─ůczeniem szko┼éy policealnej),
  3. mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

UWAGA !

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.


┼Üredni miesi─Öczny doch├│d brutto w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym rok, w kt├│rym sk┼éada si─Ö wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Ucze┼ä na wsi” przypadaj─ůcy na jednego cz┼éonka rodziny pozostaj─ůcego we wsp├│lnym gospodarstwie domowym uprawniaj─ůcy do skorzystania z w/w programu wynosi 1531,20 z┼é. tzn. 120 % najni┼╝szego wynagrodzenia, o kt├│rym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu os├│b niepe┼énosprawnych (Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92, z p├│┼║n. zm.), tj. minimalnego wynagrodzenia za prac─Ö obowi─ůzuj─ůce w styczniu danego roku, ustalanego na podstawie odr─Öbnych przepis├│w.


Przez poj─Öcie „dochodu brutto” – nale┼╝y rozumie─ç doch├│d stanowi─ůcy podstaw─Ö obliczenia podatku, o kt├│rym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z p├│┼║n. zm.), a w przypadku dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – doch├│d ustalony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo┼éecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z p├│┼║n. zm.).

 

El┼╝bieta Korbecka