Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 1/2011

Zdrowych, pogodnych, spokojnych

┼Üwi─ůt Wielkanocnych

pe┼énych wiary, nadziei i mi┼éo┼Ťci

oraz wesołego "Alleluja"

┼╝ycz─ů

Kierownik, Pracownicy Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku

i Wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej


POMOC SPO┼üECZNA 


„Pomoc spo┼éeczna jest instytucj─ů polityki spo┼éecznej pa┼ästwa maj─ůc─ů na celu umo┼╝liwienie osobom i rodzinom przezwyci─Ö┼╝anie trudnych sytuacji ┼╝yciowych, kt├│rych nie s─ů w stanie pokona─ç wykorzystuj─ůc w┼éasne uprawnienia, zasoby i mo┼╝liwo┼Ťci”. Natomiast „celem pomocy spo┼éecznej jest zaspokojenie niezb─Ödnych potrzeb ┼╝yciowych os├│b i rodzin oraz umo┼╝liwianie im bytowania w warunkach odpowiadaj─ůcych godno┼Ťci cz┼éowieka.”

Pomocy spo┼éecznej na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie o pomocy spo┼éecznej udziela si─Ö osobom i rodzinom, w szczeg├│lno┼Ťci z powodu: ub├│stwa, sieroctwa, bezdomno┼Ťci, bezrobocia, niepe┼énosprawno┼Ťci, d┼éugotrwa┼éej lub ci─Ö┼╝kiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu lud┼║mi, potrzeby ochrony macierzy┼ästwa lub wielodzietno┼Ťci, bezradno┼Ťci w sprawach opieku┼äczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw┼éaszcza w rodzinach niepe┼énych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudno┼Ťci w przystosowaniu do ┼╝ycia po opuszczeniu zak┼éadu karnego, braku umiej─Ötno┼Ťci w przystosowaniu do ┼╝ycia m┼éodzie┼╝y opuszczaj─ůcej ca┼éodobowe plac├│wki opieku┼äczo-wychowawcze, zdarzenia losowego, kl─Öski ┼╝ywio┼éowej lub ekologicznej.

Prawo do ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych z pomocy spo┼éecznej maj─ů osoby i rodziny, kt├│re spe┼éniaj─ů okre┼Ťlone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wyst─ůpieniu co najmniej jednej z wymienionych wy┼╝ej okoliczno┼Ťci.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegaj─ůca si─Ö o pomoc spo┼éeczn─ů spe┼énia kryterium dochodowe uprawniaj─ůce do otrzymania okre┼Ťlonej formy pomocy, przyjmuje si─Ö - pocz─ůwszy od 1 pa┼║dziernika 2006 roku nast─Öpuj─ůce kwoty:

1) w przypadku os├│b samotnie gospodaruj─ůcych - kwot─Ö 477.- z┼é,

2) w przypadku rodziny - kwotę 351.- zł na osobę w rodzinie.

Warto┼Ť─ç dochodu odpowiadaj─ůca dochodowi miesi─Öcznemu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207.- z┼é.

Zadania pomocy spo┼éecznej wynikaj─ůce z ustawy
z dnia 12.03.2004 roku o pomocy spo┼éecznej, Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej realizuje zar├│wno z zakresu zada┼ä zleconych jak i w┼éasnych. Zadania zlecone gminie s─ů obowi─ůzkowe. Zadania w┼éasne dziel─ů si─Ö na zadania w┼éasne gminy obowi─ůzkowe oraz zadania w┼éasne nie obowi─ůzkowe - uznaniowe.

Og├│┼éem ┼Ťrodki jakimi rozporz─ůdza┼é OPS w 2010 roku na realizacj─Ö zada┼ä z pomocy spo┼éecznej zar├│wno zleconych jak i w┼éasnych wynosi┼éy 1 182 772 30, z┼é.- z┼é /z wy┼é─ůczeniem ┼Ťrodk├│w na utrzymanie GOPS/.

Og├│┼éem ┼Ťwiadcze┼ä przyznanych w ramach zada┼ä zleconych i zada┼ä w┼éasnych, bez wzgl─Ödu na rodzaj i form─Ö, liczb─Ö oraz ┼║r├│d┼éo finansowania by┼éo dla 283 rodzin /913 os├│b w tych rodzinach/:

 1. Zadania własne:
  – z zasi┼éku sta┼éego skorzysta┼éo 11 os├│b na kwot─Ö 43 010,92.- z┼é,
  – zasi┼éki celowe i specjalne celowe wyp┼éacono dla 113 rodzin na kwot─Ö 49 952.-z┼é,
  – zasi┼éki okresowe wyp┼éacono dla 87 rodzin na kwot─Ö 164 267,10.- z┼é,
  – z zakupu gor─ůcego posi┼éku korzysta┼éo 204 dzieci ze 117 rodzin na kwot─Ö
  118 021,20.- zł,
  – zasi┼éki celowe na zakup posi┼ék├│w lub ┼╝ywno┼Ťci w ramach wieloletniego programu „Pomoc pa┼ästwa w zakresie do┼╝ywiania” wyp┼éacono dla 167 na kwot─Ö 144 220,79.- z┼é,
  – z us┼éug opieku┼äczych skorzysta┼éo 8 os├│b na ┼é─ůczny koszt 58 407,89.- z┼é.
 2. Zadania zlecone:
  – sk┼éadki na ubezpieczenie zdrowotne op┼éacono dla 8 os├│b w formie na kwot─Ö 3 119,64 z┼é,
  – zasi┼éki celowe z rezerwy bud┼╝etowej pa┼ästwa na usuwanie skutk├│w osuwisk powsta┼éych w wyniku ulewnych deszczy w maju i czerwcu 2010 roku wyp┼éacono dla 9 rodzin na ┼é─ůczn─ů kwot─Ö 451 900 z┼é.
 3. Prac─ů socjaln─ů obj─Ötych by┼éo 294 rodzin w tym wy┼é─ůcznie 131 rodzin.

W 2010 roku skompletowano 7 osobom dokumentacj─Ö niezb─Ödn─ů do skierowania i umieszczenia w dps. Z wypoczynku letniego - kolonii skorzysta┼éo 6 dzieci ze ┼Ťrodk├│w Kuratorium O┼Ťwiaty w Rzeszowie.

W 2010 roku dla 9 wydano postanowienia kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku, na podstawie kt├│rych kombatantom udzielona zosta┼éa pomoc finansowa z Urz─Ödu do Spraw Kombatant├│w i Os├│b Represjonowanych w Warszawie.

El┼╝bieta Korbecka