Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 3/2011

Sesje Rady Gminy Chmielnik  


Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XII

 1. UCHWAŁA NR XII/61/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XII/62/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Rady Gminy Chmielnik Nr VII/38/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowie Tyczyńskiej.
 3. UCHWAŁA NR XII/63/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przeniesienia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej do struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.
 4. UCHWAŁA NR XII/64/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/99 Rady Gminy w Chmielniku
  z dnia 24 września 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielenia rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. UCHWAŁA NR XII/65/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórym dyrektorom szkół na terenie Gminy.
 6. UCHWAŁA NR XII/66/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 7. UCHWAŁA NR XII/67/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XII/68/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Chmielnik do spółki Audytorium Podkarpackie sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, poprzez nieodpłatne nabycie akcji.
 9. UCHWAŁA NR XII/69/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku w Zespół Szkół w Chmielniku, wraz z późniejszymi zmianami.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz