Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 1/2013

ZMIANY W ┼ÜWIADCZENIACH RODZINNYCH 


Od 1 stycznia 2013 roku wesz┼éy ┼╝ycie zmiany w ustawie o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych dotycz─ůce ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego. Wprowadzono nowe ┼Ťwiadczenie - specjalny zasi┼éek opieku┼äczy, a tak┼╝e kryterium dochodowe uprawniaj─ůce do jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka.

Poniżej szczegółowe informacje o zmianach.

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Sejm RP 7 grudnia 2012 roku uchwali┼é ustaw─Ö o zmianie ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1548), kt├│ra wprowadza w szczeg├│lno┼Ťci od 1 stycznia 2013 roku zmiany w zakresie zasad ustalania prawa do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego oraz wprowadza nowe ┼Ťwiadczenie opieku┼äcze - specjalny zasi┼éek opieku┼äczy.

W my┼Ťl nowelizacji prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego maj─ů rodzice, opiekunowie faktyczni lub osoby b─Öd─ůce rodzin─ů zast─Öpcz─ů spokrewnion─ů dzieci legitymuj─ůcych si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci wraz ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wsp├│┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci. ┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguje, je┼╝eli niepe┼énosprawno┼Ť─ç osoby wymagaj─ůcej opieki powsta┼éa nie p├│┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 18-go roku ┼╝ycia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wy┼╝szej, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 25-go roku ┼╝ycia. W/wym. ┼Ťwiadczenie przys┼éuguje rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. ┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne jest niezale┼╝ne od dochodu i przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 520 z┼é miesi─Öcznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku, a od 1 lipca 2013 roku kwota ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego b─Ödzie wynosi─ç 620 z┼é miesi─Öcznie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego osobom spe┼éniaj─ůcym powy┼╝sze warunki ustawy przys┼éuguje prawo do dodatku do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego w wysoko┼Ťci 100 z┼é miesi─Öcznie. Prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego maj─ů tak┼╝e inne osoby zobowi─ůzane do alimentacji, np. dziadkowie, rodze┼ästwo, jednak pod warunkiem, ┼╝e rodzice dziecka nie ┼╝yj─ů, s─ů niepe┼énosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Natomiast pozosta┼ée osoby, kt├│re s─ů obci─ů┼╝one obowi─ůzkiem alimentacyjnym wzgl─Ödem niepe┼énosprawnego cz┼éonka rodziny np. dzieci zajmuj─ůce si─Ö rodzicami mog─ů ubiega─ç si─Ö o nowe ┼Ťwiadczenie - specjalny zasi┼éek opieku┼äczy. W/wym. zasi┼éek przys┼éuguje osobom, je┼╝eli rezygnuj─ů z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů sprawowania sta┼éej opieki nad niepe┼énosprawnym cz┼éonkiem rodziny. Zasi┼éek nie przys┼éuguje osobom, kt├│re bezpo┼Ťrednio przed podj─Öciem opieki nad osob─ů niepe┼énosprawn─ů pracy nie podejmowa┼éy. Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 520 z┼é, gdy ┼é─ůczny doch├│d rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö oraz rodziny osoby wymagaj─ůcej opieki nie przekroczy obowi─ůzuj─ůcego kryterium dochodowego tj. 623 z┼é miesi─Öcznie na osob─Ö w rodzinie.


Jednorazowa zapomoga

Jednorazowa zapomoga z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka przys┼éuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Zapomoga, o kt├│rej mowa przys┼éuguje, je┼╝eli matka dziecka pozostawa┼éa pod opiek─ů medyczn─ů nie p├│┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do porodu. Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi uzale┼╝nione jest od kryterium dochodowego - 1 922 z┼é miesi─Öcznie w przeliczeniu na osob─Ö w rodzinie. Powy┼╝sze zmiany wynikaj─ů z ustawy z dnia 12 pa┼║dziernika 2012 r. o zmianie ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych, kt├│ra w dniu 15 listopada 2012 r. zosta┼éa opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

W dniu 29 marca 2013 roku og┼éoszone zosta┼éo Rozporz─ůdzenie Rady Ministr├│w w sprawie szczeg├│┼éowych warunk├│w realizacji rz─ůdowego programu wspierania os├│b uprawnionych do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 413). Rz─ůd zdecydowa┼é, ┼╝e osoby pobieraj─ůce ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne, czyli takie kt├│re nie podj─Ö┼éy lub zrezygnowa┼éy z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepe┼énosprawnym – otrzymaj─ů dodatkowe 200 z┼é miesi─Öcznie (niezale┼╝nie od dochodu i innych ┼Ťwiadcze┼ä). Kwota ta b─Ödzie przyznawana za okres od kwietnia do ko┼äca grudnia 2013 roku. Dodatkowe 200 z┼é trafi do opiekun├│w dzieci niepe┼énosprawnych, kt├│rych niepe┼énosprawno┼Ť─ç powsta┼éa przed uko┼äczeniem 18 roku ┼╝ycia lub w trakcie nauki – nie p├│┼║niej ni┼╝ przed uko┼äczeniem 25 lat. Pieni─ůdze b─Öd─ů wyp┼éacane w szczeg├│lno┼Ťci rodzicom dzieci niepe┼énosprawnych z chwil─ů otrzymania decyzji Wojewody Podkarpackiego i ┼Ťrodk├│w na realizacj─Ö pomocy finansowej w ramach rz─ůdowego programu.

Maria Sroka