Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 2/2013

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Podczas ostatniej XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 6 czerwca 2013 roku podjęto następujące uchwały:

SESJA XXX

  1. UCHWAŁA NR XXX/199/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
  2. UCHWAŁA NR XXX/200/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XXX/201/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadania p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik”.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz