Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 3/2013

Cz┼éowiek – najlepsza inwestycja 


Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje Projekt „Czas na aktywno┼Ť─ç w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1. Rozw├│j i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozw├│j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej.

Celem głównym projektu jest:

aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt zakłada, że w 2013 roku realizowana będzie aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik. Natomiast wobec pozostałych 10 Uczestników Projektu aktywna integracja realizowana będzie w latach 2014 i 2015.

Rok 2013 to ju┼╝ pi─ůty z kolei rok, w kt├│rym Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku realizuje projekt z wykorzystaniem ┼Ťrodk├│w unijnych. Mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z tego rodzaju ┼Ťrodk├│w finansowych daje Uczestnikom mo┼╝liwo┼Ť─ç zdobycia wiedzy i nowych kwalifikacji i jest du┼╝ym wsparciem w podejmowanych dzia┼éaniach na rzecz odbiorc├│w projektu.

Ka┼╝de zaplanowane zadanie projektu jest realizowane wed┼éug harmonogramu. ┼Ürodki otrzymane na realizacj─Ö projektu w bie┼╝─ůcym roku s─ů na bie┼╝─ůco wydatkowane zgodnie z haromonogramem.

Sporz─ůdzenie drugiego wniosku o p┼éatno┼Ť─ç by┼éo podstaw─ů do otrzymania pozosta┼éej kwoty dofinansowania projektu na 2013 rok.

W ramach projektu dotychczas zostały zrealizowane niżej wymienione działania:

Od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowało się 7 osób.

Z uczestnikami Projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia.

W okresie od 14.06.2013 roku do 24.06.2013 roku 7 os├│b bra┼éo udzia┼é i uko┼äczy┼éo szkolenie pn. „Trening kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznej”. Dostarczy┼é on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywno┼Ťci, powstawania konflikt├│w i sposob├│w ich rozwi─ůzywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w ┼╝yciu osobistym i pracy oraz w zakresie zarz─ůdzania w┼éasnym bud┼╝etem domowym.W dniach od 27.06.2013 roku do 02.07.2013 roku odby┼éy si─Ö indywidualne konsultacje Uczestnik├│w Projektu z doradc─ů zawodowym, na kt├│rych wypracowane zosta┼éy indywidualne plany dzia┼éania dla ka┼╝dej z os├│b pod k─ůtem dalszych szkole┼ä zawodowych.

W dniach 15.07.2013 roku i 12.08.2013 roku odby┼éy si─Ö spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, kt├│re maj─ů poszerzy─ç i utrwali─ç wiadomo┼Ťci zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych”. Zaj─Öcia w ramach w/wym. szkolenia odbywa─ç si─Ö b─Öd─ů jeszcze w miesi─ůcach listopad i grudzie┼ä br.
W okresie od 30 lipca 2013 roku do 22 sierpnia 2013 roku Uczestniczki Projektu bra┼éy udzia┼é w szkoleniach-kursach zawodowych w obszarze: „Profesjonalny sprzedawca z obs┼éug─ů kasy fiskalnej” oraz „Profesjonalna obs┼éuga sekretariatu”. Program kurs├│w zawodowych obejmowa┼é zaj─Öcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestniczki Projektu zdoby┼éy kwalifikacje zawodowe, kt├│re przyczyni─ů si─Ö do sprawniejszego poruszania si─Ö po rynku pracy.
Kolejnym dzia┼éaniem w ramach projektu – w Zadaniu 1-Aktywna integracja jest zorganizowanie sta┼╝y dla 2 Uczestniczek Projektu.
Zostały podpisane umowy na realizację staży. Staże rozpoczęły się od dnia 01.09.2013 roku.

Zespół Projektowy