Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 4/2013

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXV

  1. UCHWAŁA NR XXXV/223/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Wisłok”.
  2. UCHWAŁA NR XXXV/224/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
  3. UCHWAŁA NR XXXV/225/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. UCHWAŁA NR XXXV/226/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XXXV/227/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
  6. UCHWAŁA NR XXXV/228/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik.
  7. UCHWAŁA NR XXXV/229/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  8. UCHWAŁA NR XXXV/230/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
  9. UCHWAŁA NR XXXV/231/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Chmielnik, a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT.
  10. UCHWAŁA NR XXXV/232/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz