Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 2/2014

SESJE RADY GMINY CHMIELNIK 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podj─Öto nast─Öpuj─ůce uchwa┼éy:

SESJA XL

  1. UCHWA┼üA NR XL/264/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w  spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud┼╝etu Gminy za rok 2013UCHWA┼üA NR XL/265/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie udzielenie absolutorium W├│jtowi Gminy Chmielnik z tytu┼éu wykonania bud┼╝etu Gminy za rok 2013.
  2. UCHWAŁA NR XL/266/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2014 rok.
  3. UCHWAŁA NR XL/267/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  4. UCHWA┼üA NR XL/268/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zaci─ůgni─Öcia d┼éugoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu bud┼╝etu Gminy powsta┼éego w zwi─ůzku z realizacj─ů operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
  5. UCHWA┼üA NR XL/269/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz teren├│w s─ůsiednich po┼éo┼╝onych w Zabrat├│wce.
  6. UCHWA┼üA NR XL/270/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wniesienia wk┼éadu w┼éasnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji w 2014 r. projektu pn.: „Opracowanie dokument├│w strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, obj─Ötego porozumieniem zawartym w dniu 10 lipca 2013 r. pomi─Ödzy Gmin─ů Miasto Rzesz├│w oraz pozosta┼éymi Gminami tworz─ůcymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanym Umow─ů Partnersk─ů, dotycz─ůcym powierzenia Gminie Miasto Rzesz├│w zada┼ä publicznych z zakresu realizacji w/w projektu oraz dotycz─ůcym ustalenia zakresu wsp├│┼édzia┼éania Stron-Gmin przy realizacji w/w projektu.
  7. UCHWAŁA NR XL/271/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego
    w dniu 10 lipca 2013 r. pomi─Ödzy Gmin─ů Miasto Rzesz├│w oraz pozosta┼éymi Gminami tworz─ůcymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umow─ů Partnersk─ů.

Tre┼Ť─ç wszystkich uchwa┼éy dost─Öpna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa┼éy.

Adam Tereszkiewicz