Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 2/2014

┼Üwiadczenia rodzinne 


Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku informuje, ┼╝e dnia 30 kwietnia 2014 roku zosta┼éa og┼éoszona ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼ék├│w dla opiekun├│w (Dz. U. z 2014 roku poz. 567), kt├│ra wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia.

Zasi┼éek dla opiekuna przys┼éuguje osobie, je┼╝eli decyzja przyznaj─ůca ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne wygas┼éa z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych oraz niekt├│rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 roku poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzaj─ůcego dzie┼ä wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, w kt├│rych osoba spe┼énia┼éa warunki do otrzymania ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego okre┼Ťlone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992, z p├│┼║n. zmian.) w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu 31 grudnia 2012 roku;
  2. od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, je┼╝eli osoba spe┼énia warunki do otrzymania ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego okre┼Ťlone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Zasi┼éek dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzaj─ůcego dzie┼ä wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, przys┼éuguje wraz z odsetkami ustalonymi w wysoko┼Ťci odsetek ustawowych, okre┼Ťlonej przepisami prawa cywilnego.

Zasi┼éek dla opiekuna nie przys┼éuguje za okresy, w kt├│rych osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o zasi┼éek dla opiekuna lub innej osobie zosta┼éo ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki.

Zarejestrowanie w powiatowym urz─Ödzie pracy jako osoba poszukuj─ůca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wp┼éywu na uprawnienie do zasi┼éku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia z┼éo┼╝enia wniosku o ustalenie zasi┼éku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasi┼éek dla opiekuna ubiegaj─ů si─Ö rolnicy, ma┼é┼╝onkowie rolnik├│w lub domownicy, w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolnik├│w (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403,1623 i 1650) ┼Ťwiadczenie to przys┼éuguje odpowiednio:

  1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
  2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasi┼éek dla opiekuna przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 520 z┼é miesi─Öcznie.

Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do zasi┼éku dla opiekuna organ ustalaj─ůcy prawo do ┼Ťwiadcze┼ä piel─Ögnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zasi┼éek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasi┼éku dla opiekuna mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ony nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 4 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy.

Maria Sroka