Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieƛć Gmina Chmielnik

 Wieƛć Gminna 4/2014

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na pierwszej, inauguracyjnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwaƂy:
SESJA I

  1. UCHWAƁA NR I/1/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chmielnik.
  2. UCHWAƁA NR I/2/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru 1-go Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAƁA NR I/3/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru 2-go Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAƁA NR I/4/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powoƂania skƂadu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  5. UCHWAƁA NR I/5/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powoƂania skƂadu osobowego Komisji Mandatowo-Regulaminowej, Oƛwiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
  6. UCHWAƁA NR I/6/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powoƂania skƂadu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw SpoƂeczno-Gospodarczych i Ochrony ƚrodowiska.
  7. UCHWAƁA NR I/7/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chmielnik.
  8. UCHWAƁA NR I/8/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budĆŒetu i zmian w budĆŒecie Gminy Chmielnik na 2014 rok.

Treƛć wszystkich uchwaƂy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwaƂy.

Adam Tereszkiewicz