Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 2/2015

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA VII

  1. UCHWAŁA NR VII/39/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014.
  2. UCHWAŁA NR VII/40/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014.
  3. UCHWAŁA NR VII/41/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2015 r.
  4. UCHWAŁA NR VII/42/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR VII/43/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  6. UCHWAŁA NR VII/44/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chmielnik odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowym referendum.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz