Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 4/2015

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA X

  1. UCHWAŁA NR X/57/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  2. UCHWAŁA NR X/58/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
  3. UCHWAŁA NR X/59/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  4. UCHWAŁA NR X/60/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/107/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa z późniejszą zmianą przyjętą uchwałą Nr XVI/117/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2008 roku.
  5. UCHWAŁA NR X/61/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
  6. UCHWAŁA NR X/62/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Chmielnik przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
  7. UCHWAŁA NR X/63/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
  8. UCHWAŁA NR X/64/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2016-2022".

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz