Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 2/2016

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA XVII

  1. UCHWAŁA NR XVII/100/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
  2. UCHWAŁA NR XVII/101/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
  3. UCHWAŁA NR XVII/102/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XVII/103/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
  6. UCHWAŁA NR XVII/105/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wystąpienia Gminy Chmielnik ze spółki MODERN CONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rzeszowie poprzez zbycia akcji tej spółki.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz