Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 2/2016

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczni├│w z terenu Gminy Chmielnik W├│jt Gminy Chmielnik informuje o mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni├│w w roku szkolnym 2016/2017 r.


W├│jt Gminy Chmielnik na podstawie ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) informuje o mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni├│w w roku szkolnym 2016/2017 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przys┼éuguje uczniom zamieszka┼éym na terenie Gminy Chmielnik.

 • uczniom szk├│┼é publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk├│┼é publicznych dla m┼éodzie┼╝y i dla doros┼éych oraz s┼éuchaczom publicznych kolegi├│w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi├│w j─Özyk├│w obcych i kolegi├│w pracownik├│w s┼éu┼╝b spo┼éecznych - do czasu uko┼äczenia kszta┼écenia, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych o┼Ťrodk├│w umo┼╝liwiaj─ůcych dzieciom i m┼éodzie┼╝y upo┼Ťledzonym w stopniu g┼é─Öbokim, a tak┼╝e dzieciom i m┼éodzie┼╝y upo┼Ťledzonym umys┼éowo ze sprz─Ö┼╝onymi niepe┼énosprawno┼Ťciami realizacj─Ö odpowiednio obowi─ůzku szkolnego i obowi─ůzku nauki - do czasu uko┼äczenia realizacji obowi─ůzku nauki;
 • uczniom szk├│┼é niepublicznych nieposiadaj─ůcych uprawnie┼ä szk├│┼é publicznych dla m┼éodzie┼╝y i dla doros┼éych - do czasu uko┼äczenia realizacji obowi─ůzku nauki,
 • s┼éuchaczom niepublicznych kolegi├│w nauczycielskich i nauczycielskich kolegi├│w j─Özyk├│w obcych - do czasu uko┼äczenia kszta┼écenia, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia.

┼Üwiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s─ů:

 • stypendium szkolne;
 • zasi┼éek szkolny.

Stypendium szkolne mo┼╝e otrzyma─ç ucze┼ä znajduj─ůcy si─Ö w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj─ůcej z niskich dochod├│w na osob─Ö w rodzinie, w szczeg├│lno┼Ťci gdy w rodzinie wyst─Öpuje: bezrobocie, niepe┼énosprawno┼Ť─ç, ci─Ö┼╝ka lub d┼éugotrwa┼éa choroba, wielodzietno┼Ť─ç, brak umiej─Ötno┼Ťci wype┼éniania funkcji opieku┼äczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak┼╝e gdy rodzina jest niepe┼éna lub wyst─ůpi┼éo zdarzenie losowe.

Miesi─Öczna wysoko┼Ť─ç dochodu netto na osob─Ö w rodzinie ucznia uprawniaj─ůca do ubiegania si─Ö o stypendium szkolne nie mo┼╝e by─ç wi─Öksza ni┼╝ kwota 514 z┼é – art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163, ze zm.)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodzic├│w, opiekun├│w prawnych niepe┼énoletniego ucznia,
 • pe┼énoletniego ucznia,
 • dyrektora szko┼éy
 • stypendium szkolne mo┼╝e by─ç przyznane z urz─Ödu.

Stypendium szkolne mo┼╝e by─ç udzielone w formie:
(mo┼╝e by─ç udzielone w jednej lub kilku formach r├│wnocze┼Ťnie)

 • ca┼ékowitego lub cz─Ö┼Ťciowego pokrycia koszt├│w udzia┼éu w zaj─Öciach edukacyjnych wykraczaj─ůcych poza zaj─Öcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, mo┼╝e dotyczy─ç zaj─Ö─ç pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyr├│wnawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym, lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szko┼éy i plac├│wki o┼Ťwiatowe oraz inne plac├│wki, kt├│re prowadz─ů statutow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç w tym zakresie,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym mo┼╝e dotyczy─ç w szczeg├│lno┼Ťci zakupu podr─Öcznik├│w, stroju sportowego oraz innych przedmiot├│w ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzanych z procesem edukacyjnym w szkole do kt├│rej ucz─Öszcza ucze┼ä,
 • ca┼ékowitego lub cz─Ö┼Ťciowego pokrycia koszt├│w zwi─ůzanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania mo┼╝e dotyczy─ç koszt├│w zakwaterowania w internacie, bursie, lub stancji, koszt├│w zakupu posi┼ék├│w, koszt├│w dojazdu do szk├│┼é ┼Ťrodkami komunikacji zbiorowej,
 • ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego, je┼╝eli poprzednie formy s─ů niecelowe lub niemo┼╝liwe.

Wniosek o przyznanie ┼Ťwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczeg├│lno┼Ťci:

 • imi─Ö i nazwisko ucznia i jego rodzic├│w;
 • miejsce zamieszkania ucznia;
 • dane uzasadniaj─ůce przyznanie ┼Ťwiadczenia pomocy materialnej,
 • po┼╝─ůdan─ů form─Ö ┼Ťwiadczenia pomocy materialnej inn─ů ni┼╝ forma pieni─Ö┼╝na.

Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokumenty potwierdzaj─ůce uzyskanie dochodu w rodzinie w miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym miesi─ůc sk┼éadania wniosku (za┼Ťwiadczenia albo o┼Ťwiadczenia), je┼Ťli nast─ůpi┼éa utrata dochodu z miesi─ůca, w kt├│rym wniosek zosta┼é z┼éo┼╝ony.

W przypadku ubiegania si─Ö o stypendium szkolne dla ucznia, kt├│rego rodzina korzysta ze ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych z pomocy spo┼éecznej, zamiast za┼Ťwiadczenia albo o┼Ťwiadczenia o wysoko┼Ťci dochod├│w przedk┼éada si─Ö za┼Ťwiadczenie albo o┼Ťwiadczenie o korzystaniu ze ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych z pomocy spo┼éecznej.

Stypendium nie przysługuje:

 • dzieciom ucz─Öszczaj─ůcych do klas „zerowych”,
 • uczniom, kt├│rzy nie mieszkaj─ů na terenie Gminy Chmielnik,
 • uczniom, kt├│rzy otrzymuj─ů inne stypendia ze ┼Ťrodk├│w publicznych z wyj─ůtkiem sytuacji, kiedy ucze┼ä, otrzymuje stypendium szkolne w wysoko┼Ťci, kt├│ra ┼é─ůcznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze ┼Ťrodk├│w publicznych nie przekracza dwudziestokrotno┼Ťci kwoty, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych, a w przypadku s┼éuchaczy kolegi├│w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi├│w j─Özyk├│w obcych i kolegi├│w pracownik├│w s┼éu┼╝b spo┼éecznych - osiemnastokrotno┼Ťci kwoty, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych.

Dokumentami potwierdzaj─ůcymi poniesienie wydatk├│w na cele edukacyjne s─ů faktury, rachunki uproszczone, imienne wystawione na ucznia, kt├│remu przyznano stypendium; wnioskodawc─Ö: rodzica/prawnego opiekuna ucznia pobieraj─ůcego stypendium lub pe┼énoletniego ucznia/s┼éuchacza. Istotne jest tak┼╝e by np. buty, spodnie itp. mia┼éy adnotacj─Ö „szkolne” lub „sportowe”.

Zasi┼éek szkolny mo┼╝e by─ç przyznany uczniowi (s┼éuchaczowi lub wychowankowi) znajduj─ůcemu si─Ö przej┼Ťciowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.

Do ubiegania si─Ö o zasi┼éek szkolny uprawnieni s─ů wszyscy uczniowie, kt├│rzy spe┼éniaj─ů ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce kryteria:

 • maj─ů miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chmielnik,
 • w rodzinie zaistnia┼éo zdarzenie losowe.

Miesi─Öcznej wysoko┼Ťci dochodu przeliczonego na osob─Ö w rodzinie ucznia w odniesieniu do przyznawania zasi┼éku szkolnego nie bierze si─Ö pod uwag─Ö.

O zasi┼éek szkolny mo┼╝na ubiega─ç si─Ö w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ dwa miesi─ůce od wyst─ůpienia zdarzenia uzasadniaj─ůcego przyznanie tego zasi┼éku. Zasi┼éek szkolny jest przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 B─śDZIE MO┼╗NA SK┼üADA─ć W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZK├ô┼ü W CHMIELNIKU (pok. 6) w terminie: od 16 sierpnia 2016 r. do 15 wrze┼Ťnia 2016 r.

Formularze wniosku mo┼╝na b─Ödzie pobra─ç ze strony internetowej www.chmielnik.pl lub w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szk├│┼é w Chmielniku – pok. nr 6 w godzinach od 715 do 1515.

W przypadku s┼éuchaczy kolegi├│w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi├│w j─Özyk├│w obcych i kolegi├│w pracownik├│w s┼éu┼╝b spo┼éecznych wnioski sk┼éada si─Ö w terminie od 16 sierpnia do dnia 15 pa┼║dziernika danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.

Dorota Ziaja