Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 2/2018Inwestycje gminne  Okres letni to czas intensywnych prac zwi─ůzanych z wieloma inwestycjami gminnymi. W chwili obecnej realizowane s─ů najwi─Öksze przedsi─Öwzi─Öcia, na kt├│re samorz─ůd pozyska┼é ┼Ťrodki dotacyjne.


Okres letni to czas intensywnych prac zwi─ůzanych z wieloma inwestycjami gminnymi. W chwili obecnej realizowane s─ů najwi─Öksze przedsi─Öwzi─Öcia, na kt├│re samorz─ůd pozyska┼é ┼Ťrodki dotacyjne.

W decyduj─ůc─ů faz─Ö wesz┼éy prace zwi─ůzane z przebudow─ů Domu Ludowego w Chmielniku. Zakres projektu obejmuje gruntown─ů modernizacj─Ö budynku tj.: wzmocnienie i izolacje fundament├│w dobudowanie klatki schodowej i szybu windowego, docieplenie ┼Ťcian, przebudow─Ö dachu, wymian─Ö wszystkich instalacji (elektryczna, wody u┼╝ytkowej, c.o.), przebudow─Ö pomieszcze┼ä wewn─ůtrz budynku, zagospodarowanie przestrzeni wok├│┼é obiektu. Koszt realizacji inwestycji wynosi 2 838 587,83 z┼é (brutto), z czego 1 354 740,47 z┼é zostanie pokryte z dotacji. Zadanie wsp├│┼éfinansowane ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona ┼Ťrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Dzia┼éanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

R├│wnie┼╝ trwaj─ů intensywne prace zwi─ůzane z budow─Ö parkingu Park&Ride i Bike&Ride w Chmielniku. Przedmiotem zam├│wienia jest: wykonanie rob├│t budowlano – instalacyjnych zwi─ůzanych z budow─ů parkingu.

W skład zadania wchodzi wykonanie:

  • rob├│t drogowych – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z robotami towarzysz─ůcymi,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa i zabezpieczenia istniej─ůcego gazoci─ůgu.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 35 nowych miejsc postojowych dla samochod├│w i 60 dla rower├│w.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 468 628,04 z┼é (brutto), z czego 85% koszt├│w kwalifikowanych zostanie pokryte z dotacji. Projekt wsp├│┼éfinansowany ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, Dzia┼éanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Rozw├│j gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilno┼Ťci mieszka┼äc├│w poprzez usprawnienie zr├│wnowa┼╝onego transportu publicznego na terenie ROF ”.

W ostatnich dniach rozpocz─Ö┼éy si─Ö r├│wnie┼╝ prace zwi─ůzane z rozbudow─ů oczyszczalni w Chmielniku. Zakres rob├│t obejmuje wykonanie rob├│t budowlano – instalacyjnych, obejmuj─ůcych min. wymian─Ö wszystkich istotnych urz─ůdze┼ä i wyposa┼╝enia obiektu. Koszt realizacji inwestycji wynosi 3 402 315,56 z┼é (brutto), z czego 85% koszt├│w kwalifikowanych zostanie pokryte z dotacji. Projekt wsp├│┼éfinansowany ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona ┼Ťrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Porz─ůdkowanie gospodarki ┼Ťciekowej na terenie Gmin ROF”. Roboty budowlane maja by─ç wykonane do ko┼äca bie┼╝─ůcego roku.

W ko┼äcu czerwca zosta┼éo og┼éoszone postepowanie przetargowe maj─ůce na celu wy┼éonienie wykonawcy trzech inwestycji drogowych: „Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ewid. 2047 B┼é─Ödowa Tyczy┼äska - Skalnica w km 0+000 - 0+490 w miejscowo┼Ťci B┼é─Ödowa Tyczy┼äska”,

„Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+600 na dz. o nr ewid. 137 w miejscowo┼Ťci Bor├│wki”, „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+280 na dz. o nr ewid. 280 w miejscowo┼Ťci Zabrat├│wka”. Umowy na realizacje przedmiotowych zada┼ä zostan─ů podpisane do ko┼äca lipca br. Realizacja przedsi─Öwzi─Ö─ç b─Ödzie dofinasowana z rezerwy celowej bud┼╝etu pa┼ästwa przeznaczonej na przeciwdzia┼éanie skutkom kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych lub ich usuwanie oraz z funduszy zwi─ůzanych z wy┼é─ůczeniem z produkcji grunt├│w rolnych udzielon─ů przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa Podkarpackiego.

Marek Czarnota