Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 1/2019

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 15 marca 2019 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA Nr IV

  1. UCHWAŁA NR IV/30/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
  2. UCHWAŁA NR IV/31/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019—2023.
  3. UCHWAŁA NR IV/32/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2019 roku”.
  4. UCHWAŁA NR IV/33/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom wsi.
  5. UCHWAŁA NR IV/34/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  6. UCHWAŁA NR IV/35/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz