Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 2/2019

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019r. podjęto następujące uchwały:

SESJA Nr VII

  1. UCHWAŁA NR VII/46/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR VII/47/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
  3. UCHWAŁA NR VII/48/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
  4. UCHWAŁA NR VII/49/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  5. UCHWAŁA NR VII/50/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  6. UCHWAŁA NR VII/51/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego wsi Błędowa Tyczyńska.
  7. UCHWAŁA NR VII/52/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników.
  8. UCHWAŁA NR VII/53/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji rewizyjnej oraz Komisji mandatowo-regulaminowej Rady Gminy Chmielnik.
  9. UCHWAŁA NR VII/54/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Ochotniczej Straży Pożarnej Błędowa Tyczyńska – Krzywa.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz